Bug 219 - Strona o AviaryPL
Summary: Strona o AviaryPL
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 233
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-11 03:36 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-10-11 03:36:17 CEST
Na firefox.pl i thunderbird.pl w dziale O Nas powinno pojawic sie info o AviaryPL.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 17:54:03 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 233 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 17:56:30 CEST
Zazwyczaj bugi o wyższym numerze powinny być oznaczane jako duplikaty bugów o
numerze niższym, ale ponieważ na 233 toczyła się dyskusja, a tu nic się nie
działo - verified.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:55 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.