Bug 220 - Synchronizacja wydania 0.10.1 z CVSem
Summary: Synchronizacja wydania 0.10.1 z CVSem
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-11 03:37 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-10-11 03:37:21 CEST
Trzeba zsynchronizowac obie wersje i wrzucic patch do CVSa.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 17:54:22 CEST
Fixed
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:42 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:48:06 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:55:30 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.