Bug 221 - Zła ikona RSS na stronie conowego.html
Summary: Zła ikona RSS na stronie conowego.html
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/conowego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-11 08:12 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-10-11 08:12:24 CEST
Ta ikona: http://www.firefox.pl/img/rss.png jest nieaktualna dla 0.10.1. Powinna
być ta: http://www.firefox.pl/img/livemark.png

Podmieniłbym to sam, ale znowu ktoś pochrzanił uprawnienia!
Comment 1 Piotr Pielach 2004-10-11 12:07:13 CEST
Nie mogę się zgodzić!

Dowód:
http://www.mozilla.org/products/firefox/live-bookmarks.html
http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/

Może nightly tak mają ale nie 0.10.1! :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 12:18:48 CEST
Tak, nowe ikony maja nightly PO 0.10.1.

INVALID
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-11 14:06:53 CEST
Whoops...

Wydawało mi się, że zmiana zaszła po 0.10, a nie po 0.10.1.

v.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:02 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.