Bug 222 - Nie można uruchomic firefoxa: błąd ochtrony pamięci
Summary: Nie można uruchomic firefoxa: błąd ochtrony pamięci
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-11 22:38 CEST by Tomasz Z. Napierała
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Tomasz Z. Napierała 2004-10-11 22:38:23 CEST
Po prawidłowej instalacji próba uruchomienia przeglądarki kończy się 
komunikatem: 
./run-mozilla.sh: line 159:  6444 Naruszenie ochrony pamięci  "$prog" ${1+"$@"} 
Ten sam problem dotyczy firefoxa z archiwum. 
System Debian sid
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-13 19:25:51 CEST
Czy Firefox angielski z mozilla.org działa?
Comment 2 Tomasz Z. Napierała 2004-10-14 08:56:47 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1) 
> Czy Firefox angielski z mozilla.org działa? 
 
Obawiam się że nie.  
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-14 11:07:29 CEST
Jeżeli angielski nie działa, to to, że polski nie działa również, nie jest naszą
winą (w przypadku 1.0PR to jest dokładnie ta sama binarka, tylko w innej
domyślnej konfiguracji).

Proponuję to zgłosić na http://bugzilla.mozilla.org/.

(Kto tu zrobił Resolved Fixed? Cofam to.)
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-14 11:08:22 CEST
Resolved Invalid (tak oznaczamy również błędy, których poprawienie nie należy do
AviaryPL, tylko Mozilla.org)

PS. Podaj nam tutaj numer błędu, jeśli zgłosisz go na bugzilla.mozilla.org.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-14 14:24:54 CEST
hmmm... wydaje mi sie, ze nie ja. Czy BZ ma mozliwosc sledzenia zmian? Jestem
ciekaw kto walnal fixed na nim...
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-14 14:37:59 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> ciekaw kto walnal fixed na nim...

Reporter przyznał się w mailu, że pomylił się i chciał dać invalid.

Obiecał zgłosić na b.m.o.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:09 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 19:41:48 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.