Bug 223 - banalny błąd w oprawie
Summary: banalny błąd w oprawie
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.modern.art.pl/FF10PR.jpg
: 224 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-11 22:43 CEST by Inkub
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Inkub 2004-10-11 22:43:18 CEST
nie będę się rozpisywał ale wszystko jest w URLU, WINXP, 
rozdzielczosc:1280/1024, pozdrawiam 
ink
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 23:52:21 CEST
*** Bug 224 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:26:36 CEST
To najprawdopodobniej nie u nas, tylko wina jakiegoś rozszerzenia...
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 17:52:24 CEST
WFM
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 17:55:31 CEST
v.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:53 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 18:58:27 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.