Bug 226 - polski pakiet językowy dla Firefoksa 1.0PR nie działa
Summary: polski pakiet językowy dla Firefoksa 1.0PR nie działa
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-12 11:19 CEST by Andrzej Szelachowski
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Andrzej Szelachowski 2004-10-12 11:19:23 CEST
Zainstalowałem polski pakiet językowy dla Firefoksa 1.0PR zarówno na Windows
2000 jak i na Slackaware 10.0.
Za każdym razem objawy są te same. Pakiet się istaluje ale po restarcie nie ma
możliwości wejscia do opcji rozszerzenia aby je uaktywnić.
Comment 1 Marek Stępień 2004-12-09 18:44:36 CET
Po instalacji pakietu należy zmienić język ręcznie, poleceniem:

cd /katalog_z_firefoksem/
./firefox -UILocale pl-PL -contentLocale PL

invalid
Comment 2 Andrzej Szelachowski 2004-12-10 12:25:15 CET
Może by umieścić informację o tym na stronie
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:43:35 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.