Bug 227 - Zmiana opisu instalacji pakietu językowego
Summary: Zmiana opisu instalacji pakietu językowego
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 344
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-12 12:53 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-10-12 12:53:35 CEST
Bug 226 wskazuje, ze ludzie gubia sie z tym, a opis na naszej stronie
niespecjalnie im pomaga...
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-12 19:06:40 CEST
Teraz się chyba jakoś zmienił proces instalacji langpacka, nie? Mi się samo
ustawia na polski po instalacji XPI (czysty profil, czysta instalacja en-US +
pakiet xpi)...

Pytanie więc brzmi, czemu innym się nie zmienia. XUL.mfasl?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-13 02:55:23 CEST
W wiekszosci sytuacji sie nie zmienia... (windows i chyba user linux) - dlatego
Benjamin napisal Locale Switcher. I chyba nalezy go polecac.
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-14 00:02:33 CEST
To czemu u mnie się "robi samo"? ;)

Co do switchera - Locale Switcher "will not work with Firefox 1.0 PR or
Thunderbird 0.8 due to a code error in that release."

http://www.saintpatrickdc.org/bsmedberg/locale-switcher/

To co, trzeba to z command line robić? firefox.exe -contentLocale pl-PL
-UILocale PL?
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-14 04:20:37 CEST
no to na to wyglada...
Comment 5 Marek Stępień 2004-12-16 18:44:36 CET
Fixed by bug 344.

*** This bug has been marked as a duplicate of 344 ***
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:45 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.