Bug 228 - Lokalizacja update.rdf
Summary: Lokalizacja update.rdf
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-12 12:58 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-10-12 12:58:37 CEST
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=260842

Ktos chce sie za to wziasc?
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 18:27:51 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-22 01:46:21 CEST
To jest chyba teraz robione automatycznie przez mozilla.org, nie?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-04-22 16:09:17 CEST
chyba tak
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-22 21:04:12 CEST
"Chyba"? ;-)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.