Bug 229 - about:plugins końcówki -> rozszerzenia
Summary: about:plugins końcówki -> rozszerzenia
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-13 01:22 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2009-01-02 03:24 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch zmieniający Końcówki na Rozszerzenia (574 bytes, patch)
2004-10-26 11:33 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Lepszy patch (608 bytes, patch)
2004-10-26 11:36 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Wersja dla trunk (607 bytes, patch)
2005-04-16 20:52 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Jakub Klawiter 2004-10-13 01:22:07 CEST
w about plugins kolumna traktujaca o rozszezreniach plików jest zatutuowana
"końcówki" wcześniej tego jakoś nie zauważyłem, a było jak sądzę ... IMO to
bezsensowne słowotwórstwo i o ile ciasteczka przełknę o tyle końcówki wydają mi
się idiotyczne
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-13 03:01:16 CEST
Czy moglbys wskazac swoja propozycje?
Comment 2 Irek Chmielowiec 2004-10-14 00:40:59 CEST
Propozycja była w podsumowaniu błędu: "Rozszerzenia". IMHO można by też wziąśc
pod uwagę "Typy plików"
Comment 3 Piotr Pielach 2004-10-21 12:17:19 CEST
IMHO "Rozszerzenia"
"Typy plików" określone są w pierwszej kolumnie przez "Typ MIME".
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-23 02:43:55 CEST
Po angielsku jest "suffixes" a nie "extensions"...

Mimo że pierwszy raz widzę "suffixes" zamiast "extensions", cóż - skoro w en-US
nie jest "extensions", to u nas nie ma musu dawać "rozszerzenia".

Wontfix?
Comment 5 Jakub Klawiter 2004-10-26 01:05:29 CEST
Ale dlaczego ... końcówki?  Najpierw ciasteczka, pozniej odniesienia a na koniec
koncówki :( ostatni czlon nazwy pliku to dla mnie rozszezenie pliku...
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-10-26 01:29:59 CEST
ja tez nigdy nie spotkalem sie z opisem "koncowki" na te kilka znakow po
ostatniej kropce w nazwie pliku...
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-26 11:33:15 CEST
Created attachment 191 [details]
Patch zmieniający Końcówki na Rozszerzenia

Mi też się te "końcówki" podobają. Mój powyższy komentarz był
wytłumaczeniem decyzji MF, a nie głosem poparcia dla tego tłumaczenia.

Pytanie, kto to wprowadził do Fx pl-PL i nie chce się przyznać. :)

Dołączony patch wprowadza w miejsce "Końcówek" "Rozszerzenia". Pytanie, czy
akceptujemy to, czy dajemy dłuższe "Rozszerzenia nazw plików" (żeby nie
mieszać z Rozszerzeniami xulowymi).
Comment 8 Marek Stępień 2004-10-26 11:36:06 CEST
Created attachment 192 [details]
Lepszy patch

Ten patch poprawia także błąd w plugins.properties - litera "ł" nie była
wpisana jako \uXXXX.

Wymuszamy na Smedbergu włączenie tego jeszcze do RC 1?
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-26 11:38:46 CEST
BTW. Dlaczego to działało, mimo że ł było żywcem?!
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2004-10-26 11:45:10 CEST
Jak to ktos napisal - obsluga znakow spoza 8859-1 w plikach properties jest
jedna wielka zagadka. CVS jest zamrozony, wiec wlacze to po wydaniu RC1.
Comment 11 Piotr Pielach 2004-11-08 14:48:35 CET
No i w RC2 się to nie znalazło!!
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2004-11-08 16:11:48 CET
Nie, ani w RC2 ani w 1.0 final. Nie znajduje sie na liscie dependencies, nikt
nie zapytal o blocking-1.0, itp. 
Comment 13 Marek Stępień 2004-11-09 23:59:15 CET
Cholera, najwyraźniej przeoczyłem ten bug robiąc listę blokerów. Poprawimy to
przy najbliższym wydaniu...

Ale też nikt żadnej flagi tu nie ustawił...
Comment 14 Marek Stępień 2005-03-18 18:26:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 15 Marek Stępień 2005-04-16 20:52:26 CEST
Created attachment 419 [details]
Wersja dla trunk

W 1.0.x nie będzie żadnych zmian. Przygotowałem wersję poprawki dla trunk.
Comment 16 Marek Stępień 2005-04-16 20:54:20 CEST
Checking in dom/chrome/plugins.properties;
/l10n/l10n/pl/dom/chrome/plugins.properties,v  <--  plugins.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

fixed.
Comment 17 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:16 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 18 Hubert Gajewski 2008-09-07 14:11:16 CEST
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.