Bug 230 - Wybrana dokument
Summary: Wybrana dokument
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-13 22:05 CEST by Maciej Haudek
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawka do tej literówki. (2.02 KB, patch)
2004-10-21 00:25 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Maciej Haudek 2004-10-13 22:05:02 CEST
Po przejściu do trybu offline i próbie połączenia z dowolnym, nieodwiedzanym
jeszcze serwerem, dostajemy komunikat rozpoczynający się od słów: "Wybrana
dokument nie może zostać wyświetlony...". Oczywiście poprawnie powinno być
"Wybrany dokument...".
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-21 00:25:28 CEST
Created attachment 152 [details]
Poprawka do tej literówki.

Gandalf - wrzuć to do CVS. :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-21 01:24:34 CEST
fixed in CVS
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 00:13:19 CEST
fixed.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:41 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:26:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.