Bug 231 - Domyślny zestaw zakładek - literówka
Summary: Domyślny zestaw zakładek - literówka
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-14 00:49 CEST by Irek Chmielowiec
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawka do tej literówki. (4.62 KB, patch)
2004-10-21 00:22 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Poprawka wzbogacona o s/schemat/motyw/g :) (6.82 KB, patch)
2004-10-22 00:05 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Irek Chmielowiec 2004-10-14 00:49:55 CEST
Po założeniu nowego profilu w zakładkach jest pozycja "Strona sartowa Firefoksa 
" (http://www.mozilla.org/products/firefox/start/)
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-21 00:22:21 CEST
Created attachment 151 [details]
Poprawka do tej literówki.

Poprawka.

Gandalf - wrzuć ją. :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-21 01:22:54 CEST
fixed in CVS
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-10-21 22:03:34 CEST
OT, po prostu spojrzałem na tę łatkę i mam pytanie: 

Jest:
<DT><A (...)>Schematy i Rozszerzenia</A>
<DD>Baza schematów i rozszerzeń dla Firefoksa (strona w języku angielskim).

Czy nie postanowiliśmy, że themes tłumaczymy jako motywy?
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 00:05:03 CEST
Created attachment 157 [details]
Poprawka wzbogacona o s/schemat/motyw/g :)

Oczywiście. "Schematy muszą odejść!"[TM] ;-)
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-22 00:05:38 CEST
Comment on attachment 157 [details]
Poprawka wzbogacona o s/schemat/motyw/g :)

Nieważne, nie zauważyłem, że jest już checked in...

Osobny patch do tej sprawy za chwilę.
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-22 00:09:45 CEST
Ten bug dotyczy literówki, która została poprawiona. FIXED.

Błąd ze schematami/motywami - bug 239.

Zamykam ten.
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-22 00:22:11 CEST
Ten bug nie jest blokerem.

Sorry za bugspam.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:41 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 9 Marek Stępień 2005-03-18 19:22:57 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.