Bug 237 - Błąd interpretacji linku w treści wiadomości
Summary: Błąd interpretacji linku w treści wiadomości
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-21 20:30 CEST by Arkadiusz Jabłoński
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Arkadiusz Jabłoński 2004-10-21 20:30:37 CEST
Thunderbird nie uruchamia odnośników umieszczonych w treści maila bądź postu
(usenet). Linki są odpowiednio podświetlane a w pasku statusu pojawia się
odnośnik ale po kliknięciu nic się nie dzieje. Przy okazji propozycja żeby (jak
się już uporacie z tym błędem) to umożliwić wybór otwarcia odnośnika (nowe okno,
nowa zakładka itp).
Comment 1 Piotr Pielach 2004-10-21 23:09:55 CEST
Tb uruchamia prawidłowo odnośniki. Otwierając nowe okno przeglądarki.

Wskazany przez Ciebie problem, może wynikać z błędów podczas instalacji,
pozostałości w rejestrze po starszych wersjach Tb, czy jeszcze innych... zbiegów
okoliczności.

Niniejsza bugzilla służy do wskazywania problemów związanych z tłumaczeniem, z
błędami w tłumaczeniu, itp.
Wszystkie inne problemy prosimy zgłaszać na http://mozillapl.org/forum

-> INVALID
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:19:42 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.