Bug 239 - "Schematy" są nadal w Zakładkach
Summary: "Schematy" są nadal w Zakładkach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-22 00:08 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Łatka zamieniająca schematy na motywy w Zakładkach (5.49 KB, patch)
2004-10-22 00:09 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-10-22 00:08:33 CEST
Powinny być motywy.

Patch nadchodzi.
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-22 00:09:08 CEST
Created attachment 158 [details]
Łatka zamieniająca schematy na motywy w Zakładkach
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 03:32:24 CEST
fixed in CVS
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 17:41:42 CEST
Czemu jak wrzucisz do CVS, to nie ustawiasz rozwiązania buga?

resolved.
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 17:44:04 CEST
Aha, "schematy" są jeszcze w treści Pomocy... Staszyna, co Ty na to? :)
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 23:54:18 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:17:25 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.