Bug 24 - Prawdopodobnie za niskie wymagania sprzętowe dla Linuxa.
Summary: Prawdopodobnie za niskie wymagania sprzętowe dla Linuxa.
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firebird.pl/sysreq.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-25 18:50 CET by Piotr Motyka
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Motyka 2004-02-25 18:50:53 CET
Na stronie http://www.firebird.pl/sysreq.html podajecie iż, FF w wersji
Linuksowej wymaga procesora Pentium 233 MHz. Natomiast buildy jakie
udostępniacie (sądząc z nazwy) są skompilowane dla i686.
Planujecie wydawanie paczek dla i585??
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-25 20:47:19 CET
-> Marcoos
Comment 2 Piotr Motyka 2004-02-25 21:22:05 CET
Z tym i585 to oczywiście literówka. Miałem na myśli i586.
Comment 3 Marek Stępień 2004-02-25 22:47:23 CET
Wymagania zostały żywcem przepisane stąd:
http://www.mozilla.org/products/firefox/system-requirements.html
Comment 4 Piotr Motyka 2004-02-25 22:58:10 CET
Widzę. Zgadza się. Ale to chyba nie znaczy że odpalisz program kompilowany dla
686 na Pentium 233? Może oni gdzieś mają buildy dla i386. Albo jest babol na
mozilla.org.
Comment 5 Marek Stępień 2004-02-25 23:04:42 CET
Zgłosiłem buga na http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=235621

Poczekam, aż ktoś z Mozilla.org udostępni dokładne informacje o wymaganiach
Firefoksa.
Comment 6 Marek Stępień 2004-02-25 23:09:31 CET
Na http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/0.8/ nie ma wydań dla
Linuksa/i386.

W contrib są buildy dla Solaris/i386, więc zapewne dałoby się Firefoksa
skompilować dla i386/i586.

Problem w tym, że gdybyśmy zrobili takiego builda (dla <i686), byłby to
całkowicie nasz własny firefox.pl'owy build i nie moglibyśmy np. używać dla
niego całego brandingu z nowym logo etc.
Comment 7 Marek Stępień 2004-02-25 23:21:30 CET
Ok, na stronie w tej chwili jest tak:

procesor Pentium II
(lub zgodny; zalecane: 500MHz lub szybszy)

Jeśli coś ma build target ustawiony na i686-pc-linux-gnu, to na <=i586 nie ma
prawa działać.

Bug pozostanie "Assigned" dopóki Mozilla.org nie poprawi buga 235621.

Comment 8 Marek Stępień 2004-03-05 01:35:51 CET
Hmmm...

timeless pisze:

"nope. we just have a screwy way of naming binaries. i believe the binaries will
actually run on 486s, but i don't have any handy."

( http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=235621#c1 )

Heh. :)
Comment 9 Marek Stępień 2004-03-06 15:16:23 CET
(In reply to comment #8)
> ( http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=235621#c1 )

Biorąc pod uwagę powyższe, przywróciłem pierwotny zapis...

Comment 10 Piotr Motyka 2004-03-07 19:02:28 CET
Pozostaje tylko pytanie czy wydanie z firefox.pl również się uruchomi na
486/586. Nie mam dostępu do aż tak archaicznego sprzętu, więc nie jestem w
stanie tego stwierdzić.
Comment 11 Marek Stępień 2004-03-07 19:06:11 CET
Nasze wydanie jest dokładnie tym samym wydaniem, co Mozilla.org (nie było
rekompilowane, inaczej nie mogłoby używać oficjalnego logo).

Comment 12 Marek Stępień 2004-10-13 19:13:43 CEST
Zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.