Bug 241 - Allowed sites - jest: "Witryny posiadające pozwolenie"; powinno być krócej
Summary: Allowed sites - jest: "Witryny posiadające pozwolenie"; powinno być krócej
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-22 00:41 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "dozwolone witryny" (444 bytes, patch)
2004-10-23 01:31 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "uprawnione witryny" (406 bytes, patch)
2004-10-23 16:41 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "uprawnione witryny" (-u) (761 bytes, patch)
2004-10-23 17:28 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-10-22 00:41:04 CEST
Edycja > Preferencje > Przeglądanie.

Jest: "Witryny posiadające pozwolenie", przez co trochę dziwnie się układają te
przyciski. Tekst ten powinnien być krótszy.

Propozycja zmiany: "Dozwolone witryny" (taki był pierwotny pomysł). Ale wolałbym
lepszą... Ma ktoś jakieś propozycje?
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-23 01:31:55 CEST
Created attachment 161 [details]
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "dozwolone witryny"

Uwaga: najpierw przedyskutujmy tą propozycję. Jeśli będzie lepsza, nie
wprowadzajmy tej łatki.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-23 02:49:46 CEST
Staszynie się nie podobają "dozwolone strony" ale nie wymyślił do tej pory
zamiennika...
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 10:51:57 CEST
no bo "dozwolone" znaczy co innego! Dozwoloną witryną jest np wp.pl, a
niedozwoloną - sex.pl. Itd.

"Zaufane"?
marcoos wymyślił "uprawnione". Też lepsze od "dozwolone".
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 15:43:30 CEST
tak, uprawnione brzmi znacznie lepiej imho
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-23 16:41:46 CEST
Created attachment 172 [details]
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "uprawnione witryny"

As you wish. :P
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-23 17:28:37 CEST
Created attachment 176 [details]
Łatka zmieniająca "witryny posiadające pozwolenie" na "uprawnione witryny" (-u)
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-23 18:21:57 CEST
Gandalf - wrzuć to do cvs'a. ;)
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 18:32:38 CEST
fixed in CVS
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-23 18:58:27 CEST
resolved.
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:05:07 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:10:59 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.