Bug 2420 - Rozwiązać problemy zidentyfikowane na spotkaniu 2009-04-17
Summary: Rozwiązać problemy zidentyfikowane na spotkaniu 2009-04-17
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 krytyczny
Deadline: 2009-09-25
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: inne
URL: http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2009-...
Depends on: 1135 2454 2458 1985 1989 2406 2421 2422 2431 2452 2526 2528 2563 2564
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2009-04-24 12:03 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-04-19 07:29 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2009-04-24 12:03:19 CEST
Cel: rozwiązać większość problemów z listy: http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2009-09-25#Problemy_do_rozwi.C4.85zania_przez_nast.C4.99pne_p.C3.B3.C5.82_roku
Termin: 2009-09-25
Comment 1 Hubert Gajewski 2010-08-07 09:48:52 CEST
Jeśli ktoś nadal chce śledzić ten błąd - proszę dodać się do listy obserwatorów. Nie chcę cały czas wszystkich spamować :-)
Comment 2 Hubert Gajewski 2010-10-09 07:01:28 CEST
Zostały 4 bugi:

gandalf: 1
hubert:  2
jmazgaj: 1
==========
RAZEM:   4
Comment 3 Hubert Gajewski 2011-02-26 15:14:42 CET
Zostały 4 bugi:

gandalf: 2
leszekz: 1
jmazgaj: 1
==========
RAZEM:   4

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.