Bug 243 - [POMOC] Jest: autentyfikacja. Powinno być: uwierzytelnianie
Summary: [POMOC] Jest: autentyfikacja. Powinno być: uwierzytelnianie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 92 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-22 17:50 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-10-22 17:50:20 CEST
W słowniczku Pomocy pojawia się wstrętny potworek językowy "autentyfikacja" oraz
jego zmutowana popromiennie wersja: "autentyfikacja bazująca na hasłach".
Prawdopodobnie jest to nieudolne tłumaczenie słowa "authentication", którego
prawidłowe polskie tłumaczenie to "uwierzytelnianie" i "uwierzytelnianie oparte
na hasłach".
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 01:46:02 CEST
Już się tym zająłem, błąd zamknę gdy podeślę nowy help przy błędzie 92 (bug #92)
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 14:37:29 CEST
poprawione, patrz http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=92#c57
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:59 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:18:16 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.