Bug 2431 - Spisać listę obowiązków i celów dla SLE i innych novellowych projektów
Summary: Spisać listę obowiązków i celów dla SLE i innych novellowych projektów
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 blokujący
Assignee: Wojciech Kapusta
QA Contact: inne
URL: http://wiki.aviary.pl/Obowi%C4%85zki_...
Depends on:
Blocks: 2420
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2009-05-07 00:03 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2010-10-12 13:17 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2009-05-07 00:03:39 CEST
Wojciech,

Spisz na stronie http://wiki.aviary.pl/Obowi%C4%85zki_i_cele#SUSE_Linux_Enterprise_i_inne_projekty_dla_firmy_Novell listę obowiązków i celów dla novellowych projektów. Jeśli chcesz - możesz skorzystać z tych mozillowych.

Ważne: lista obowiązków ma zawierać informacje co dana osoba ma robić, a cele mają być tak sformułowane, by sprawdzić, czy ktoś robi co trzeba, jak trzeba i na czas.
Comment 1 Hubert Gajewski 2009-05-07 00:04:33 CEST
Jak skończysz, to wyślę maila na team dot. podejścia do realizacji komercyjnych projektów.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2009-05-11 04:55:26 CEST
Proszę o chwilę czasu do namysłu; wpisałem podstawowe obowiązki, jednak muszę się zastanowić nad pozostałymi zagadnieniami, niekoniecznie mającymi zastosowanie w przypadku zleceń komercyjnych.

Ponadto, w wyniku dyskusji na zjeździe postanowiłem przygotować wewnętrzny regulamin dla zleceń komercyjnych i chciałbym to ładnie zsynchronizować.
Comment 3 Stefan Plewako :stef 2009-05-11 12:55:31 CEST
(In reply to comment #1)
> Jak skończysz, to wyślę maila na team dot. podejścia do realizacji komercyjnych
> projektów.

Chyba "podejścia do realizacji komercyjnych projektów dla firmy N"
Comment 4 Wojciech Kapusta 2009-05-27 23:58:23 CEST
> Chyba "podejścia do realizacji komercyjnych projektów dla firmy N"

- Nie, świat nie kończy się na N, a zasady biznesowe są wszędzie jednakowe.
Comment 5 Stefan Plewako :stef 2009-05-30 10:08:41 CEST
(In reply to comment #4)
> > Chyba "podejścia do realizacji komercyjnych projektów dla firmy N"
> 
> - Nie, świat nie kończy się na N, a zasady biznesowe są wszędzie jednakowe.

Nie, nie są, nie zgadzę się na automatyczne uogólnienie zasad N do biznesowych - będziemy potrzebowali, gdy już skończysz, przedyskutować je (powinno pójść szybko) i dopiero po jakimś (zależnie od efektów dyskusji) zatwierdzeniu będziemy mogli uznać je za obowiązujące.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-06-21 09:29:16 CEST
(In reply to comment #5)
> Nie, nie są, nie zgadzę się na automatyczne uogólnienie zasad N do biznesowych
> - będziemy potrzebowali, gdy już skończysz, przedyskutować je (powinno pójść
> szybko) i dopiero po jakimś (zależnie od efektów dyskusji) zatwierdzeniu
> będziemy mogli uznać je za obowiązujące.

Póki co innych nie ma, więc ja nie widzę problemy z formą zaproponowaną przez Wojciecha.


Wojciech,

Odnośnie celu: "Należyte, terminowe wykonanie zlecenia, zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl."

Słowo "należyte" jest niedobre, bo jest niemierzalne. Chodzi o to, żeby dało się łatwo stwierdzić, czy cel jest osiągnięty, czy nie. Reszta wygląda OK.


Odnośnie obowiązków:


Kierownik:
*  Uzgadnia sprawy organizacyjne i finansowe z zleceniodawcą.

OK.

* Organizuje pracę osób biorących udział w pracach.

OK.

* Czuwa nad właściwym tempem i przebiegiem prac.

OK.

* Utrzymuje kontakt ze zleceniodawcą w czasie realizacji zlecenia.

OK.

* W razie potrzeby zgłasza zapotrzebowanie na nowe osoby ewentualnie wyklucza z prac osoby biorące w nich udział.

OK.

* Odpowiada za kontrolę jakości prac.

To jest dla mnie trochę niejasne, co się pod tym kryje?

* Odpowiada za terminowe i zgodne z zamówieniem oddanie zlecenia.

OK.

* Po zrealizowaniu zlecenia dokonuje jego rozliczenia ze zleceniodawcą oraz z osobami biorącymi udział w pracach.

OK.

* Odpowiada za stronę wiki projektu. 

OK.Zastępca kierownika:
*  Wespół z kierownikiem organizuje pracę osób biorących udział w pracach.

To jest wg mnie źle. Jeśli taki obowiązek będzie zaniedbany, to kto jest za to bezpośrednio odpowiedzialny: zastępca czy sam kierownik?

* Odpowiada za całokształt zagadnień technicznych i programistycznych, związanych z zleceniem.

OK.

* W razie potrzeby przejmuje wyżej wymienione obowiązki kierownika.

To jest dla mnie niejasne. Kiedy nieaktualna strona strona wiki to bezpośrednio wina kierownika, a kiedy zastępcy?

* Odpowiada za kontrolę jakości prac. 

To jest dla mnie trochę niejasne, co się pod tym kryje? Poza tym dubluje się z obowiązkami kierownika.Specjalista ds. jakości 
*  Dokonuje weryfikacji zlecenia pod kątem zgodności z wymaganiami zleceniodawcy i wewnętrznymi standardami Aviary.pl.

OK.

* Przeprowadza korektę błędów językowych, gramatycznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i innych.

OK.

* Sporządza raporty dotyczące jakości prac. 

Wszystkich prac? Pracę kierownika również?Tłumacz:
*  Terminowo wykonuje i oddaje powierzone prace, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy i wewnętrznymi standardami Aviary.pl oraz poleceniami kierownika i zastępcy.

To jest źle, bo jest zbyt szerokie.

* Po złożeniu deklaracji udziału w pracach pozostaje do dyspozycji przez cały czas realizacji zlecenia.

To jest raczej ogólny standard, nie jest typowy dla tłumacza.

* Z wyprzedzeniem informuje o okolicznościach siły wyższej, powodujących / mogących spowodować jego niedostępność. 

To jest raczej ogólny standard, nie jest typowy dla tłumacza.


Tyle moich uwag.
Comment 7 Bartosz Piec 2009-06-22 05:15:23 CEST
(In reply to comment #6)
> * Sporządza raporty dotyczące jakości prac. 
> 
> Wszystkich prac? Pracę kierownika również?

A do kogo idą te raporty?
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-08-23 07:21:56 CEST
Wojciech?
Comment 9 Wojciech Kapusta 2009-08-31 11:29:36 CEST
Uzupełniłem brakujące rzeczy, dodałem nowe. Proszę o uwagi.

> Słowo "należyte" jest niedobre, bo jest niemierzalne. Chodzi o to, żeby dało
> się łatwo stwierdzić, czy cel jest osiągnięty, czy nie.

Dobrze, wyrzuciłem to "należyte".


> * Odpowiada za kontrolę jakości prac.

To było stwierdzenie trochę "isowskie". Zmieniono na "Odpowiada za jakość wykonanych prac."


> Zastępca kierownika:
> *  Wespół z kierownikiem organizuje pracę osób biorących udział w pracach.
> 
> To jest wg mnie źle. Jeśli taki obowiązek będzie zaniedbany, to kto jest za to
> bezpośrednio odpowiedzialny: zastępca czy sam kierownik?

Bezpośrednio odpowiedzialny jest kierownik, jak zawsze zresztą. :-(  Chodzi o podkreślenie, że zastępca musi pomagać kierownikowi w sprawach organizacyjnych, których niekiedy jest dużo. Tym bardziej, że często wymaga to np. grzebania w svn, ftp itp.


> * W razie potrzeby przejmuje wyżej wymienione obowiązki kierownika.
> 
> To jest dla mnie niejasne. Kiedy nieaktualna strona strona wiki to
> bezpośrednio wina kierownika, a kiedy zastępcy?

Zmieniono na: "W razie potrzeby przejmuje wymienione wyżej obowiązki kierownika, związane z realizacją bieżących zleceń.", co jasno określa, co zastępca ma robić, gdy kierownik jest np. na ważnej delegacji na Seszelach.


> * Odpowiada za kontrolę jakości prac. 
> 
> To jest dla mnie trochę niejasne, co się pod tym kryje? Poza tym dubluje się z
> obowiązkami kierownika.

Poprawiono, patrz wyżej.


> Specjalista ds. jakości
> * Sporządza raporty dotyczące jakości prac. 
> 
> Wszystkich prac? Pracę kierownika również?

Poprawiono: "Sporządza raporty dotyczące jakości tłumaczeń."

Jakość prac kierownika oceniana jest m.in. przez Zespół Aviary.pl.


> Tłumacz:
> *  Terminowo wykonuje i oddaje powierzone prace, zgodnie z wytycznymi
> zleceniodawcy i wewnętrznymi standardami Aviary.pl oraz poleceniami kierownika
> i zastępcy.
> 
> To jest źle, bo jest zbyt szerokie.

Dlaczego? Tłumacz ma oddać wykonane prace w określonym / uzgodnionym terminie, a prace te mają być wykonane zgodnie z ustaleniami dla danego projektu i poleceniami kierownika i zastępcy. Nie widzę tu nic zbyt szerokiego, jest krótki i zwięźle, jak w wojsku.


> * Po złożeniu deklaracji udziału w pracach pozostaje do dyspozycji przez cały
> czas realizacji zlecenia.
> 
> To jest raczej ogólny standard, nie jest typowy dla tłumacza.
> 
> * Z wyprzedzeniem informuje o okolicznościach siły wyższej, powodujących /
> mogących spowodować jego niedostępność. 
> 
> To jest raczej ogólny standard, nie jest typowy dla tłumacza.

Niestety, z tymi ogólnymi standardami jest u nas różnie, dlatego będę się przy nich upierał, tym bardziej, że w przypadku zleceń komercyjnych nie można tak sobie np. pojechać na wspomniane wyżej Seszele i porzucić robotę. Kto będzie wtedy odpowiadał moralnie i finansowo za położenie zlecenia?
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-12-18 04:24:52 CET
Usunąłem z listy stanowisko "Tester", skoro żadnych testów nie wykonujemy i na razie nie ma tego w planach.

Jeśli uważasz, że lista obowiązków jest gotowa (ja do tego co jest nie zgłaszam więcej uwag) - rozwiąż proszę tego buga. Ja potem wyślę maila na team.
Comment 11 Hubert Gajewski 2010-01-02 09:40:01 CET
Aha, dwie rzeczy, wynikły po naprawie buga 2564.

- "Terminowe wykonanie zlecenia, zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl"

Czyli jeśli tłumacz odda tłumaczenie do QA na 10 minut przed terminem podanym przez zleceniodawcę to jest OK, tak? A kiedy zostanie zrobione QA? W 10 minut?

- brakuje stanowiska specjalista ds. jakości ("korektor"?)
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:21 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 13 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:27:23 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.