Bug 2452 - Rozwiązać problem dużej absencji na zlotach
Summary: Rozwiązać problem dużej absencji na zlotach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Hubert Gajewski
QA Contact: inne
URL:
Depends on:
Blocks: 2420
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2009-05-10 05:58 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-12-18 04:09 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2009-05-10 05:58:36 CEST
Na spotkaniu "Duża absencja na zlotach" dostała 6 głosów. Trzeba jakoś rozwiązać ten problem.
Comment 1 Hubert Gajewski 2009-05-10 06:26:08 CEST
Osoby, które będą się pojawiać na takich spotkaniach mogą liczyć na gadżety aviarowe: http://wiki.aviary.pl/Gadżety
Comment 2 Bartosz Piec 2009-05-10 09:35:36 CEST
Powiem z mojej perspektywy - uwzględniać przy planowaniu dat kolejnych spotkań preferencje wszystkich osób, a nie tylko tych, które są na spotkaniu. Ja już wiem, że na następnym mnie nie będzie i w chwili spotkania też to wiedziałem :(
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-05-10 10:17:46 CEST
(In reply to comment #2)
Uwzględniliśmy. Ani przed spotkaniem ani na spotkaniu nikt nie zgłaszał uwag co do dat.

Zresztą nie wydaje mi się, żeby to był powód nieobecności. W przypadku ostatniego spotkania ani jedna osoba w chwili ustalenia daty nie podała, że nie będzie mogła przyjechać.

W przypadku najbliższego spotkania - tylko Ty podałeś, że nie możesz przybyć. Czy to znaczy, że pozostałe 22 osoby na pewno przybędą?
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-05-10 11:52:58 CEST
Dopisałem planowanie daty kolejnego spotkania (tego, które będzie za rok) tutaj: http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2009-09-25
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-08-23 07:23:38 CEST
Jeszcze pytanie: jaka frekwencja nas zadowala...
Comment 6 Bartosz Piec 2009-08-23 10:22:53 CEST
(In reply to comment #5)
> Jeszcze pytanie: jaka frekwencja nas zadowala...

Nie wiem, na ile to odpowiada na pytanie, ale wg mnie każdy powinien być przynajmniej na co trzecim spotkaniu.
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-12-18 04:05:22 CET
Zrobione:
1. Przedział czasu w jakim może odbyć się następne spotkanie jest teraz znany z dużym wyprzedzeniem, każda strona wiki dot. kolejnego spotkania zawiera punkt "Data następnego spotkania", ostatnio się przydało - http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2009-09-25#Data_nast.C4.99pnego_spotkania
2. Powiązałem gadżety z obecnością na spotkaniu - http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2010-04-09#B.C4.99d.C4.85_w_Krakowie_-_Aviary.pl - jeśli ktoś się nie zjawi - jego strata
3. Zawsze musimy umożliwiać uczestnictwo w dyskusji online. Jeśli ktoś nie może się zjawić, a ma chwilkę - może z tego skorzystać. Ostatnio się przydało - http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2009-09-25#B.C4.99d.C4.85_uczestniczy.C4.87_online
4. Dodałem pole "Przyczyna nieobecności" w części formularza http://wiki.aviary.pl/Spotkanie:2010-04-09#Nie_b.C4.99d.C4.85 i będę się domagał, by wszyscy, którzy się nie zjawią podali tam dlaczego.
5. Absencja wynika też z tego, że niektóre osoby są od jakiegoś czasu nieaktywne. Wydaje nam się, że jest nas dużo (choć część od jakiegoś czasu nic nie robi), a na spotkanie przybywa nas mało. Zacząłem się bardziej przyglądać tym nieaktywnym osobom, dwie z nich poszły na urlop, jedna dostała ostrzeżenie.

Na razie tyle powinno wystarczyć. Fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.