Bug 246 - [POMOC] jeszcze są schematy wyglądu!
Summary: [POMOC] jeszcze są schematy wyglądu!
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 92 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-23 02:26 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-10-23 02:26:53 CEST
Zostały jeszcze schematy wyglądu w plikach pomocy:
 - customization.xhtml
 - menu_reference.xhtml
 - prefs.xhtml

IMHO koniecznie do poprawy! Bo ZU dostaną rozdwojenia jaźni albo coś gorszego :)
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-23 02:52:45 CEST
qa<->oqner

(helpem zajmuje się Staszyna)
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 14:37:46 CEST
poprawione, patrz http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=92#c57
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-06 15:11:58 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:15:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.