Bug 247 - help.dtd - backButton, forwardButton - poprawki tooltips
Summary: help.dtd - backButton, forwardButton - poprawki tooltips
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-23 02:34 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Zmiany w help.dtd (1.58 KB, patch)
2004-10-23 12:38 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch do help.dtd (-u) (2.59 KB, patch)
2004-10-23 17:30 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-10-23 02:34:58 CEST
help.dtd

1.
JEST: (to nie jest po polsku)
<!ENTITY backButton.tooltip       "Wstecz do poprzedniej strony">
<!ENTITY forwardButton.tooltip     "Do następnej strony">

POWINNO:
<!ENTITY backButton.tooltip       "Wróć do poprzedniej strony">
<!ENTITY forwardButton.tooltip     "Przejdź do następnej strony">


2. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tłumaczeniem, ale nie pojawia mi się
tooltip: sidebarBtn.tooltip
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-23 02:45:20 CEST
Poprawiam Podsumowanie. Piszmy sensowne podsumowania bugów. Naprawdę. :)
Comment 2 Piotr Pielach 2004-10-23 02:54:26 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
Następnym razem się poprawię :)

Comment 3 Marek Stępień 2004-10-23 12:38:12 CEST
Created attachment 170 [details]
Zmiany w help.dtd

Nie "wróć", tylko "przejdź" (tak samo jak w przeglądarce).

Poza tym patch ujednolica także tooltips do trybu rozkazującego.
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-23 16:43:01 CEST
To jest gotowe do wrzucenia do cvs'u.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 16:44:59 CEST
Marek: poprosze tego patcha w standardzie... diff -u.
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-23 17:30:10 CEST
Created attachment 177 [details]
Patch do help.dtd (-u)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 18:02:01 CEST
fixed in cvs
Comment 8 Marek Stępień 2004-10-23 18:19:57 CEST
resolved.
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:33:24 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:44:22 CET
przepraszam za spam, ucięło mi UA:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:18:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.