Bug 249 - [help] Encje &pref.*; w nowym pliku platformString.dtd
Summary: [help] Encje &pref.*; w nowym pliku platformString.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-23 14:11 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 14:11:15 CEST
W najnowszym helpie doszedł plik platformStrings.dtd, który podmienia słowa i
pojęcia zależne od systemu operacyjnego. tzn nie tyle podmienia, co ułatwia
zapis tego wszystkie, bo jest krócej.

Oto fragment tego pliku:

<!-- Options -->

<!ENTITY pref.menuPath   '<span class="noUnix menuPath">Tools &gt;
              Options</span><span class="unix menuPath">Edit &gt;
              Preferences</span>' >
<!ENTITY pref.singular   '<span class="noUnix">option</span><span
              class="unix">preference</span>' >
<!ENTITY pref.plural    '<span class="noUnix">options</span><span
              class="unix">preferences</span>' >
<!ENTITY pref.singularCaps '<span class="noUnix">Option</span><span
              class="unix">Preference</span>' >
<!ENTITY pref.pluralCaps  '<span class="noUnix">Options</span><span
              class="unix">Preferences</span>' >

To jest użyte np. w taki sposób (cookies.xhtml):

<ol>
 <li>Select &pref.menuPath;.</li>
 <li>Click the Privacy panel and then click on the Cookies label.</li>
 <li>Select the <em>ask me every time</em> &pref.singular; from the <span
class="menuPath">
  Keep Cookies</span> combo box.</li>
</ol>

Ustalilismy z nikdo, że &pref.menuPath; będziemy stosować, natomiast raczej
rezygnujemy z pozastałych encji na rzecz hardkodowanych "opcji". Nie zdazyło mi
się słyszeć, by ktoś mówił "zaznacz preferencję 'pytaj każdorazowo'". Dlatego
pomysł jest taki, by wszystkie wystąpienia encji &pref.singular;, &pref.plural;,
&pref.singularCaps;, &pref.pluralCaps; pozamieniać na konkretne przypadki słowa
"opcje" i zapisać to w plikach xhtml, a nie dtd (problem przypadków został
szeroko poruszony przy błędzie 240. - bug #240). Powtórzę: &pref.menuPath;
będziemy uzywać, bo raz mamy Narzędzia > Opcje, a raz Edycja > Preferencje, w
zależności od OS.

Są zastrzeżenia?
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-23 14:18:22 CEST
Nie mam zastrzeżeń. 

Tylko jak widzę, zapomnieli o Mac OS X, w którym menuPath powinno wyglądać tak: 

Firefox > Preferences
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-23 14:25:23 CEST
Zgłosiłem: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=265741
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 14:28:36 CEST
Tak, zapomnieli. Co jest dość dziwne, bo kilka linijek niżej jest:

<!ENTITY accelKey      '<kbd class="noMac">Ctrl</kbd><kbd
               class="mac">Cmd</kbd>' >
<!ENTITY altKey       '<kbd class="noMac">Alt</kbd><kbd
               class="mac">Opt</kbd>' >
<!ENTITY shiftKey      '<kbd>Shift</kbd>' >
<!ENTITY enterKey      '<kbd class="noMac">Enter</kbd><kbd
               class="mac">Return</kbd>' >

Tutaj już pamiętali :)
Może powinniśmy to zgłosić na b.m.o? (nie mam Mac OS, nie nadaję się)
[mid-air collision: ok, dzięki]
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 22:43:06 CEST
zamykam. jako QA daję sobie VERIFIED :)
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-06 15:12:00 CET
Verified. (sorry za ew. spam ;)
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:28:53 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.