Bug 250 - Kradzież kodu HTML z www.firefox.pl
Summary: Kradzież kodu HTML z www.firefox.pl
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.pawelstanislawski.pl/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-23 14:43 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-10-23 14:43:11 CEST
http://www.pawelstanislawski.pl/ i patrzymy w źródło. Wygląda znajomo, nie?
Nawet nie usunęli schowanego nagłówka z "Firefox.pl".

Co robimy w tej sprawie?

Pomysł Gandalfa z wymuszeniem na nich wstawienia bannera Firefox.pl jest niezły.
Oczywiście powinni też dopisać "kod HTML oparty na www.firefox.pl".
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 15:07:47 CEST
hmm, niech zasponsorują listopadowy zlot w Poznaniu :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 15:41:44 CEST
Marcoos: jako autor kodu, mozesz sie z nimi skontaktowac?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-26 03:38:01 CEST
autor zmienil strone :) pisales do niego? :) (mam wersje archiwalna)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-08 03:59:50 CET
buu

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.