Bug 251 - Głupi napis "To jest Bugzilla" musi odejść
Summary: Głupi napis "To jest Bugzilla" musi odejść
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-23 19:38 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-10-23 19:38:31 CEST
Ten napis na każdej stronie bugs.firefox.pl mnie wkurza, dlatego też musi
odejść. :-)

Powinien zostać zastąpiony przez napis "AviaryPL Bugzilla" lub i jednocześnie
stać się klikalnym linkiem do http://bugs.firefox.pl/ (tj. głównej strony naszej
bugzilli).

Nie słyszę sprzeciwu, stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. :-)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:30:30 CET
fixed
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-16 18:42:21 CET
"Congratulations, you've just destroyed a legend", jak to ktoś kiedyś
powiedział. :-)

v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:34 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 15:56:32 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:11 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.