Bug 252 - Talkback nie działa poprawnie w polskich nightlies
Summary: Talkback nie działa poprawnie w polskich nightlies
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug...
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-23 20:58 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Zrzut ekranu (1.53 KB, image/png)
2004-10-23 20:59 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Plik z jednego z crasher-bugów na mozilla.org. (uwaga: wywali firefoksa) (94 bytes, text/html)
2004-10-23 21:00 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-10-23 20:58:48 CEST
Okno Talkbacka jest b. małe, zamiast kompletnych tekstów ma jakieś placeholdery,
do tego nic się z nim sensownego nie da zrobić. 

Kroki do odtworzenia:
1. Niech Firefox się zawiesi (zaraz dołączę przykładową stronę, na której Fx się
wywala ;))

Rzeczywisty wynik:
1. Nie nadające się do czegokolwiek okno Talkbacka

Oczekiwany wynik:
1. Normalne okno Talkbacka
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-23 20:59:12 CEST
Created attachment 184 [details]
Zrzut ekranu
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-23 21:00:02 CEST
Created attachment 185 [details]
Plik z jednego z crasher-bugów na mozilla.org. (uwaga: wywali firefoksa)

Przykładowy plik wywołujące pad Firefoksa i uruchomienie Talkbacku.
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-23 21:01:10 CEST
Testowano na tym buildzie:
http://ftp.eu.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-0.9-l10n/firefox-1.0.pl-PL.linux-i686.installer.tar.gz
i wcześniejszej wersji bez instalatora.

Proszę o testy (przynajmniej) w Windows.
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-23 21:10:08 CEST
Aha, oczywiście talkbacka można uruchomić także z linii poleceń - siedzi w
katalogu_firefoksa/components/talkback/talkback
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-23 21:14:54 CEST
Wyniki śledztwa:

Ten sam problem ma wersja cs-CZ. Ciekawe, czy zarówno oni, jak i my coś
schrzaniliśmy, czy to wina mozilla.org...

Comment 6 Marek Stępień 2004-10-24 03:16:51 CEST
Ten bug w b.m.o: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=265806
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-24 18:54:07 CEST
Ten sam problem ma wersja fr-FR (wg Staszyny).
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 21:38:30 CEST
sprawdziłem kilka dodatkowych nightlies, wszystkie z 20041022
(http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-0.9-l10n/)

firefox-1.0.fr-FR.linux-i686.tar.gz   
firefox-1.0.es-ES.linux-i686.tar.gz  
firefox-1.0.fi-FI.linux-i686.tar.gz  
firefox-1.0.hu-HU.linux-i686.tar.gz 
firefox-1.0.nl-NL.linux-i686.tar.gz

do tego dochodzi pl-PL i cs-CZ, którą sprawdził marcoos.

W żadnym talkback nie zadziałał. This is serious :)
Odpalałem przez components/talkback/talkback. Zawsze wyglądało tak jak na
załączonym przez Marka zrzucie.

czy to jest problem tylko linuksowy?
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-26 10:23:33 CEST
błąd mozilla.org: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=265806

resolved invalid.
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:31:21 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 18:52:22 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.