Bug 2526 - Unikać tłumaczenia określanego jako "religia MSGID"
Summary: Unikać tłumaczenia określanego jako "religia MSGID"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: wadimd
QA Contact: inne
URL:
Depends on:
Blocks: 2420
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2009-06-21 10:01 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-06-30 06:40 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2009-06-21 10:01:15 CEST
Podczas spotkania został zgłoszony problem o nazwie "religia MSGID". Wyjaśnienie:

Problem nie leży w błędach w tekście oryginalnym, tylko czasem w zbyt dosłownym tłumaczeniu na język polski. Często taki dosłownie przetłumaczony komunikat nie pasuje stylem i charakterem do języka polskiego. Ogólne zalecenie: uważać przy tłumaczeniu dosłownym, natomiast tłumaczenie ma oddawać sens, być napisane poprawną polszczyzną i brzmieć po polsku jak najbardziej naturalnie. Nie chodzi wyłącznie o tłumaczenie, ale też internacjonalizację.

Wadim, czy po ustaleniu zasad tłumaczenia (http://wiki.aviary.pl/Jak_t%C5%82umaczy%C4%87) można uznać problem za rozwiązany?

Jeśli tak - rozwiąż proszę ten błąd. Jeśli nie - zaproponuj co należałoby dopisać do poradnika.
Comment 1 Hubert Gajewski 2009-06-28 11:12:16 CEST
Zakładam, że ta cisza oznacza "tak". Jeśli nie - otwórz tego buga wraz z komentarzem, co należy jeszcze zrobić.
Comment 2 wadimd 2009-06-30 05:41:39 CEST
(In reply to comment #1)
> Zakładam, że ta cisza oznacza "tak". 

ok.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.