Bug 254 - Niekonsekwentne nazewnictwo w menu Widok > Style strony
Summary: Niekonsekwentne nazewnictwo w menu Widok > Style strony
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 92 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-24 02:15 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Łatka (1.07 KB, patch)
2004-10-24 11:03 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 02:15:38 CEST
Mamy Widok > style strony zrozumiałe dla ZU)
i dalej mamy:
1. bez arkusza stylów
2. podstawowy arkusz stylów strony

arkusz? cóż to jest ten arkusz?

Propozycja:
1. brak stylu lub ignoruj wszystkie style
2. styl podstawowy
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-24 02:39:58 CEST
Jestem za:

* "Ignoruj style"
* "Styl podstawowy"
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 03:05:04 CEST
Ok, mi też to odpowiada. Zdążylibyśmy włączyć to do 1.0RC1?
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-24 03:22:48 CEST
Jak zrobisz patcha. :)

Ja już śpię.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 03:48:52 CEST
jeszcze nie umiem. tzn chyba umiem, ale jeszcze cos zepsuję..
to jest tutaj:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/browser/browser.dtd#351

JEST:
<!ENTITY pageStyleMenu.label "Styl strony">
<!ENTITY pageStyleMenu.accesskey "y">
<!ENTITY pageStyleButton.label "Style strony">
<!ENTITY pageStyleNoStyle.label "Bez arkusza stylów">
<!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey "B">
<!ENTITY pageStylePersistentOnly.label "Podstawowy arkusz stylów strony">
<!ENTITY pageStylePersistentOnly.accesskey "P">

WINNO BYĆ:
<!ENTITY pageStyleMenu.label "Styl strony">
<!ENTITY pageStyleMenu.accesskey "y">
<!ENTITY pageStyleButton.label "Style strony">
<!ENTITY pageStyleNoStyle.label "Ignoruj style">
<!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey "I">
<!ENTITY pageStylePersistentOnly.label "Styl podstawowy">
<!ENTITY pageStylePersistentOnly.accesskey "P">

zmieniłem też pageStyleNoStyle.accesskey, i nie wiem, jakie to może mieć skutki.
Proszę o podpowiedź.
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-24 11:03:32 CEST
Created attachment 188 [details]
Łatka

Łatkę robi się tak:

cvs diff -u nazwa-pliku-ktory-zmieniasz >nazwa-pliku-latki

Ok. Jeśli nie porobiłem literówek (niech to ktoś sprawdzi ;)), to można to
włączyć do cvs.
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-24 13:07:01 CEST
Gandalf, zostało mało czasu przed deadline'm... Jeśli żyjesz, wrzuć to do CVS. :)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-10-24 14:29:11 CEST
fixed in CVS (dzien doberek wszystkim :))
Comment 8 Marek Stępień 2004-10-24 14:47:36 CEST
rsvld.
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:37:23 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.
Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:43:26 CET
przepraszam za spam, ucięło mi UA:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103 Firefox/1.0RC2
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:27:58 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.