Bug 255 - Opis w Menedżerze ciasteczek jest za długi
Summary: Opis w Menedżerze ciasteczek jest za długi
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-24 03:18 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch (2.24 KB, patch)
2004-11-05 03:47 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 03:18:30 CEST
&pref.menuPath > Prywatność > Ciasteczka > Pokaż ciasteczka:
na dole okienka znajduje się za długi opis checkboxa:
"Nie pozwól, aby usunięte ciasteczka były później ponownie zaakceptowane"

Propozycja:
"Nie akceptuj usuniętych ciasteczek"
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-24 03:20:46 CEST
Hmm... "Nie akceptuj usuniętych ciasteczek" może wprowadzać w błąd (tzn.
użytkownik może pomyśleć: "Usunąłem ciacho XXXX z dnia YYYY, więc ono już nie
zostało zaakceptowane, po co ten checkbox"?)

Proszę o inne propozycje.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-24 03:23:41 CEST
"W przyszłości nie akceptuj ciasteczek raz już usuniętych" ? (cały czas krótsze)
Comment 3 Piotr Pielach 2004-10-25 09:29:55 CEST
1. "Nie akceptuj ponownie już usuniętych ciasteczek"
2. "Nie akceptuj ponownie raz usuniętych ciasteczek"
3. "Nie akceptuj ponownie poprzednio usuniętych ciasteczek"
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-10-25 20:25:33 CEST
"W przyszłości nie akceptuj raz usuniętych ciasteczek" ?

jedyne zastrzeżenie jakie mam do:
2. "Nie akceptuj ponownie raz usuniętych ciasteczek" (ktore mi się podoba)\

to to, że słowo "ponownie" na samym początku przeczytało mi się razem z "raz
usuniętych ciasteczek", a nie z "nie akceptuj".
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-26 11:40:42 CEST
BTW. czemu za długi? Chodzi o stylistykę, czy rozwala layout okienka? U mnie
jest ok...
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2004-10-26 13:59:05 CEST
hmm, bardzo dziwne. Pamiętam, że u mnie rozwaliło okienko.. ale teraz jest w
porządku. Znowu mi się coś przywidziało? OK, zanim damy wonfix, zastanówmy się,
czy składnia zdania "aby cisteczka były zaakceptowane" jest poprawna. Może
jednak to zmienić?
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-26 20:46:04 CEST
"były zaakceptowane" jest rzeczywiście dziwaczne. Powinno być "były ...
akceptowane".
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2004-10-26 22:39:55 CEST
"Nie pozwól, aby usunięte ciasteczka były ponownie akceptowane w przyszłości"
"Usunięte ciasteczka nie będą ponownie akceptowane w przyszłości"
"W przyszłości nie akceptuj ponownie usuniętych ciasteczek"

(pierwsze jest za długie). Co myślisz?
Comment 9 Piotr Pielach 2004-10-27 11:11:24 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> "Nie pozwól, aby usunięte ciasteczka były ponownie akceptowane w przyszłości"
> "Usunięte ciasteczka nie będą ponownie akceptowane w przyszłości"
> "W przyszłości nie akceptuj ponownie usuniętych ciasteczek"

Jeśli jest napisane "nie akceptuj ponownie" to IMHO odnosi się to do
przyszłości! Dlatego pisanie "ponownie w przyszłości" to masło maślane!

"Nie pozwól, aby usunięte ciasteczka były ponownie akceptowane"
"Usunięte ciasteczka nie będą ponownie akceptowane"
"W przyszłości nie akceptuj raz usuniętych ciasteczek"

"Nie pozwól, aby usunięte ciasteczka były w przyszłości akceptowane"
"Usunięte ciasteczka nie będą w przyszłości akceptowane"
Comment 10 Marek Stępień 2004-10-27 12:45:16 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #9)
> "W przyszłości nie akceptuj raz usuniętych ciasteczek"

O! I to mi się podoba.
Comment 11 Marek Stępień 2004-10-27 12:46:16 CEST
.
Comment 12 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:38:49 CET
Będzie łatka? :)
Comment 13 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 03:47:56 CET
Created attachment 233 [details]
patch

Jest łatka ;) Propozycja z comment #10.
Marcoos: co z tym robimy?
Comment 14 Marek Stępień 2004-11-05 10:27:24 CET
Włączamy.
Comment 15 Marek Stępień 2004-11-07 01:43:43 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 16 Marek Stępień 2005-03-18 18:40:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.