Bug 256 - blokada przeglądarki
Summary: blokada przeglądarki
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-26 13:48 CEST by Andrzej Kapuściński
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Kapuściński 2004-10-26 13:48:53 CEST
Nie jest możliwe uruchomienie przeglądarki , po błędzie objawiającym się 
wyświetleniem okienka z napisem : accesskey="&allowPopups.accesskey;"
           ----------------------------------^
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-10-26 18:00:02 CEST
Proszę takie problemy zgłaszać na forum MozilliPL (http://mozillapl.org/forum/).
Jeśli zdaży się, że forum nie będzie chwilowo działać, proszę o cierpliwość.
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-26 20:48:34 CEST
v.

Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:42:24 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:53:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.