Bug 257 - Otwieranie po zakmnięciu wszystkich okien...
Summary: Otwieranie po zakmnięciu wszystkich okien...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-26 15:29 CEST by luzyta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description luzyta 2004-10-26 15:29:37 CEST
Wczoraj zainstalowałam firefoxa 1.0. Wszystko OK poza bardzo istotnym szczegółem!
Po instalacji pojawia się zapytanie, czy teraz otworzyć przeglądarkę. I tylko w
ten sposób mogę ją otworzyć! Otwarta działa bez zastrzeżeń, mogę także [bez
zamykania przeglądarki] otwierać kolejne okna korzystając ze skrótu na pulpicie
czy na pasku narzędzi.
Jednak, gdy zamknę wszystkie okna przeglądarki i chce ja otworzyć w jakikolwiek
sposób, pojawia się dziwne okno! Nie moge odpalić przeglądarki! 
Muszę ponownie instalować ją, otwierać bezpośrednio po zainstalowaniu i nie
zamykac przyjamniej jednego okna by wszystko było OK.
Przy poprzednich wersjach nie miałam tego problemu!
Proszę o pomoc, bo sama z tym nie poradzę. Dziękuję. luzyta@gazeta.pl
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-10-26 18:00:24 CEST
Proszę takie problemy zgłaszać na forum MozilliPL (http://mozillapl.org/forum/).
Jeśli zdaży się, że forum nie będzie chwilowo działać, proszę o cierpliwość.
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:15:58 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:41 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:42:34 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.