Bug 261 - instalator - ekran wyboru dodatkowych elementów
Summary: instalator - ekran wyboru dodatkowych elementów
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 276
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-28 01:44 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-10-28 01:44:29 CEST
1. "Narzędzia programistyczne"
2. "Narzędzie dla programistów stron web"

Gryzie się: "Narzędzia" <-> "Narzędzie"

ad. 1. Dałbym "Inspektor DOM" i nic więcej
ad. 2. Nie ma czegoś takiego w j. polskim jak "strony web"!
Są "strony WWW" lub "strony/witryny Internetowe"!
Comment 1 Piotr Pielach 2004-10-28 02:05:09 CEST
-> RC 2
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-28 13:54:09 CEST
Proszę pisać sensowne podsumowania błędów...
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:42:42 CET
wciąż obecne w rc2 - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5)
Gecko/20041103 Firefox/1.0RC2
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-05 10:47:23 CET
Zostają "narzędzia programistyczne" - to jest paczka różnych rzeczy, choć w tej
chwili zawiera tylko Inspektora DOM, ale w przyszłości może zawierać więcej. W
tej części ten bug jest nieprawidłowy.

"Strony web" zostaną poprawione w bug 276. W tej części ten bug jest duplikatem 276.*** This bug has been marked as a duplicate of 276 ***
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:38:03 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:08:07 CET
Verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.