Bug 266 - browser.properties: "Nie pokazuj informacji o wyskakujących okienek"
Summary: browser.properties: "Nie pokazuj informacji o wyskakujących okienek"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 267 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-28 21:10 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Łatka (979 bytes, patch)
2004-10-28 21:11 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-10-28 21:10:13 CEST
Bardzo to po polsku: "Nie pokazuj informacji o wyskakujących okienek" :)
Comment 1 Marek Stępień 2004-10-28 21:11:07 CEST
Created attachment 198 [details]
Łatka

Łatka w/w tekst na "o wyskakujących okienkach".

Gandalf - jak tylko odmrożą, dołącz patcha do cvs.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-10-28 21:34:36 CEST
*** Bug 267 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 21:27:30 CET
Fixed in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 02:34:53 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:27:22 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.