Bug 267 - Błąd w tłumaczeniu opcji w menu blokad pop-upów
Summary: Błąd w tłumaczeniu opcji w menu blokad pop-upów
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 266
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-10-28 21:16 CEST by Maciej Chojnacki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Maciej Chojnacki 2004-10-28 21:16:16 CEST
Menu, które pojawia się po kliknięciu ikony oznajmiającej zablokowany pop-up
zawiera wpis "Nie pokazuj informacji o wyskakujących okienek, kiedy są blokowane".
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-10-28 21:34:36 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 266 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-28 22:04:57 CEST
v.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 19:28:34 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.