Bug 268 - Lokalizacje stron wymagane na czas premiery Fx 1.0
Summary: Lokalizacje stron wymagane na czas premiery Fx 1.0
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://tinyurl.com/4mypm
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-10-30 02:06 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments
Snipplet 1 (1.24 KB, text/html)
2004-10-31 19:20 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 2 (1.25 KB, text/html)
2004-10-31 19:21 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 3 (1.26 KB, text/html)
2004-10-31 19:22 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 4 (1.22 KB, text/html)
2004-10-31 19:22 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 5 (1.28 KB, text/html)
2004-10-31 19:22 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 6 (1.29 KB, text/html)
2004-10-31 19:23 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 7 (1.30 KB, text/html)
2004-10-31 19:23 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 8 (1.21 KB, text/html)
2004-10-31 19:23 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 9 (1.41 KB, text/html)
2004-10-31 19:24 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Snipplet 10 (1.21 KB, text/html)
2004-10-31 19:24 CET, Zbigniew Braniecki
no flags Details
about.html pl-PL (2.13 KB, text/html)
2004-11-04 19:21 CET, Marek Stępień
no flags Details
central.html pl-PL (5.58 KB, text/html)
2004-11-04 19:21 CET, Marek Stępień
no flags Details
central.html pl-PL, v2 (5.58 KB, text/html)
2004-11-04 19:23 CET, Marek Stępień
no flags Details
get-involved.html pl-PL (4.12 KB, text/html)
2004-11-04 19:38 CET, Marek Stępień
no flags Details
get-involved.html pl-PL, v2 (4.12 KB, text/html)
2004-11-07 02:21 CET, Marek Stępień
no flags Details
central.html pl-PL, v3 (5.58 KB, text/html)
2004-11-07 02:30 CET, Marek Stępień
no flags Details
snippet 1, poprawiony (952 bytes, text/html)
2004-11-07 03:24 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 2, poprawiony (961 bytes, text/html)
2004-11-07 03:25 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 3, poprawiony (975 bytes, text/html)
2004-11-07 03:25 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 4., poprawiony (951 bytes, text/html)
2004-11-07 03:25 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 5., poprawiony (995 bytes, text/html)
2004-11-07 03:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 6., poprawiony (866 bytes, text/html)
2004-11-07 03:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 7., poprawiony (1.01 KB, text/html)
2004-11-07 03:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 8., poprawiony (865 bytes, text/html)
2004-11-07 03:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 9., poprawiony (966 bytes, text/html)
2004-11-07 03:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
snippet 10., poprawiony (922 bytes, text/html)
2004-11-07 03:27 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
about.html pl-PL, v2 (2.13 KB, text/html)
2004-11-07 03:27 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
central.html pl-PL, v3.1 (5.58 KB, text/html)
2004-11-07 03:29 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
title.txt pl-PL (33 bytes, text/plain)
2004-11-07 03:30 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Piotr Komoda 2004-10-30 02:06:49 CEST
Jezeli chcemy, aby polska lokalizacja zostala opublikowana mozliwie najszybciej
po premierze Firefoksa 1.0 musimy takze przetlumaczyc kilka stron i musimy to
zrobic do 7 listopada. Szczegoly na n.p.m.l10n, watek "IMPORTANT update on the
Firefox start page".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-30 02:14:31 CEST
http://www.mozilla.org/start-test/ juz jest zlokalizowana przeze mnie. Wrzuce
jutro do testow.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:20:46 CET
Created attachment 199 [details]
Snipplet 1
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:21:13 CET
Created attachment 200 [details]
Snipplet 2
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:22:13 CET
Created attachment 201 [details]
Snipplet 3
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:22:29 CET
Created attachment 202 [details]
Snipplet 4
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:22:51 CET
Created attachment 203 [details]
Snipplet 5
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:23:28 CET
Created attachment 204 [details]
Snipplet 6
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:23:40 CET
Created attachment 205 [details]
Snipplet 7
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:23:57 CET
Created attachment 206 [details]
Snipplet 8
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:24:14 CET
Created attachment 207 [details]
Snipplet 9
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:24:30 CET
Created attachment 208 [details]
Snipplet 10
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:24:54 CET
Do oceny, poprawek.
Comment 13 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:27:57 CET
Kto moze zlokalizowac: http://www.mozilla.org/products/firefox/central-lite.html ?

Mozemy dodac jeszcze wlasne snippety jesli mamy propozycje.

btw, nie przejmujcie sie literowka w nazwach "snippet" :)
Comment 14 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:28:37 CET
pracujemy nad tym.
Comment 15 Hubert Gajewski 2004-10-31 19:41:38 CET
Comment on attachment 202 [details]
Snipplet 4

><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
><HTML><HEAD><TITLE>Strona startowa Mozilli Firefox</TITLE>
>
><STYLE type="text/css">
>body { font-family: sans-serif; }
>div.test { font-size: 8em; margin:1em; }
></STYLE></HEAD>
>
><BODY>
><DIV align="center">
><DIV class="test">TEST</DIV>
><TABLE width="618" cellspacing="0" cellpadding="4" border="0">
><TBODY><TR><TD>
><IMG width="40" height="50" alt="" src="images/light.gif"/>
></TD><TD>
><FONT size="-1">Możesz dowolnie skonfigurować sobie paski nawigacji i zakładek
>poprzez okienko "Dostosuj", dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tym pasku</FONT>
></TD></TR></TBODY></TABLE>
><BR/>
><TABLE width="618" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><TBODY><TR>
><TD nowrap="nowrap" align="center"><FONT size="-1"><A href="http://www.mozilla.org/products/firefox/central.html">Pomoc i dodatki Firefoksa</A></FONT></TD>
><TD nowrap="nowrap" align="center"><FONT size="-1"><A href="http://www.mozilla.org/about/">O Mozilli</A></FONT></TD>
><TD nowrap="nowrap" align="center"><FONT size="-1"><A href="http://store.mozilla.org/">CD i dodatki</A></FONT></TD>
><TD nowrap="nowrap" align="center"><FONT size="-1"><A href="http://www.mozilla.org/about/get-involved.html">Wspieraj Mozillę</A></FONT></TD>
></TR></TBODY></TABLE>
></DIV>
></BODY></HTML>
Comment 16 Hubert Gajewski 2004-10-31 19:45:56 CET
Comment on attachment 202 [details]
Snipplet 4

Ech, pierwszy raz korzystam z Bugzilli i jeszcze trochę się w tym gubię.
Brakuje przecinka przed "dostępne":

><font size=-1>Możesz dowolnie skonfigurować sobie paski nawigacji i zakładek
>poprzez okienko "Dostosuj", dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tym pasku</font>
></td></tr></table>
Comment 17 Zbigniew Braniecki 2004-10-31 19:48:05 CET
Comment on attachment 202 [details]
Snipplet 4

nie zmieniaj pliz typu :)
Comment 18 Hubert Gajewski 2004-10-31 20:00:06 CET
Comment on attachment 204 [details]
Snipplet 6

><FONT size="-1">Poznaj skróty. Ctrl-Tab lub Ctrl-PgDn do poruszania się między panelami, Ctrl-L przenosi do paska adresu, a Ctrl-M otwiera okno tworzenia nowego emaila.

1) Proponuje: "Ctrl-Tab lub Ctrl-PgDn służy do poruszania się między (...)"

2) W polskim tłumaczeniu powinno być "e-mail", a nie "email".
Comment 19 Hubert Gajewski 2004-10-31 20:08:50 CET
Comment on attachment 206 [details]
Snipplet 8

><FONT size="-1">Zadowolny z Firefoksa? <A href="http://www.spreadfirefox.com/promote/">Pomóż nam</A> osiągnąć cel 1 milliona pobrań w ciągu najbliższych 10 dni.</FONT>

Zamiast "milliona" - "miliona" (jedna litera "l"). Jedynkę bym wyrzucił:
"osiągnąć cel miliona pobrań"
Comment 20 Hubert Gajewski 2004-10-31 20:12:28 CET
Comment on attachment 207 [details]
Snipplet 9

1) W tekst wkradła się oryginalna wstawka:

><FONT size="-1">Enjoy using Firefox? <A href="http://www.mozilla.org/about/get-involved.html">Get involved</A>. Spread the word, make a donation,
>or volunteer.</FONT>


><FONT size="-1">Zadowolny z Firefoksa? <A href="http://www.mozilla.org/about/get-involved.html">Przyłącz się do nas</A>. Daj znać znajomym, wspomóż finansowo,
>lub zacznij uczestniczyć w projekcie.</FONT>

2) "wspomóż nas finansowo", bo "wspomóż finansowo" może sugerować, że
mamy wesprzeć opisywanych znajomych, a nie MF.

3) Przed "lub" nie powinno być przecinka
Comment 21 Staś Małolepszy :stas 2004-10-31 20:14:31 CET
SNIPPET 1
JEST:
Na stronie update.mozilla.org znajduje się ponad 100 motywów i rozszerzeń, które
sprawią, że Twój Firefox stanie się jeszcze lepszy.
MOJA PROPOZYCJA:
Na stronie update.mozilla.org znajduje się ponad 100 motywów i rozszerzeń,
dzięki którym Twój Firefox będzie jeszcze lepszy.

SNIPPET 2
JEST:
Ponad 100 silników wyszukiwarek może zostać zainstalowanych w Firefoksie, aby
ułatwić szybki dostęp do stron takich jak Google, Amazon, czy eBay.
MOJA PROPOZYCJA:
Ponad 100 wyszukiwarek może zostać zainstalowanych w Firefoksie, aby ułatwić
szybki dostęp do takich stron jak Google, Amazon, czy eBay.

SNIPPET 4
JEST:
Możesz dowolnie skonfigurować sobie paski nawigacji i zakładek poprzez okienko
"Dostosuj" dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tym pasku
MOJA PROPOZYCJA: (nie wiem, czy przecinek przed "dostępne" jest konieczny -
patrz comment #16)
Możesz dowolnie skonfigurować paski nawigacji i zakładek poprzez okienko
"Dostosuj" dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na odpowiednim pasku

SNIPPET 6 (zgodnie z comment #18)
JEST:
Poznaj skróty. Ctrl-Tab lub Ctrl-PgDn do poruszania się między panelami, Ctrl-L
przenosi do paska adresu, a Ctrl-M otwiera okno tworzenia nowego emaila. Dowiedz
się więcej.
MOJA PROPOZYCJA:
Poznaj skróty. Ctrl-Tab lub Ctrl-PgDn służą do poruszania się między panelami,
Ctrl-L przenosi do paska adresu, a Ctrl-M otwiera okno tworzenia nowego e-maila.
Dowiedz się więcej.

SNIPPET 7
JEST:
Zadowolny z Firefoksa? Niech dowiedzą się inni! Pomóż nam umieszczając przycisk
Firefoksa na Twojej stronie domowej.
MOJA PROPOZYCJA:
Zadowolny z Firefoksa? Niech dowiedzą się o nim inni! Pomóż nam umieszczając
przycisk Firefoksa na Twojej stronie domowej.

SNIPPET 9
JEST:
Enjoy using Firefox? Get involved. Spread the word, make a donation, or
volunteer. Zadowolny z Firefoksa? Przyłącz się do nas. Daj znać znajomym,
wspomóż finansowo, lub zacznij uczestniczyć w projekcie. 
MOJA PROPOZYCJA:
Zadowolny z Firefoksa? Przyłącz się do nas. Daj znać znajomym, wspomóż *nas*
finansowo lub zacznij uczestniczyć w projekcie. 

SNIPPET 10
JEST:
Masz dość spamu? Pobierz Thunderbirda, klienta poczty, doskonale
współpracującego z Firefoksem.
MOJA PROPOZYCJA:
Masz dość spamu? Pobierz Thunderbirda, klienta poczty doskonale współpracującego
z Firefoksem.
Comment 22 Hubert Gajewski 2004-10-31 20:34:46 CET
(W odpowiedzi na komentarz #21)

> SNIPPET 4
> JEST:
> Możesz dowolnie skonfigurować sobie paski nawigacji i zakładek poprzez okienko
> "Dostosuj" dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tym pasku
> MOJA PROPOZYCJA: (nie wiem, czy przecinek przed "dostępne" jest konieczny -
> patrz comment #16)
> Możesz dowolnie skonfigurować paski nawigacji i zakładek poprzez okienko
> "Dostosuj" dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na odpowiednim pasku

Przecinek stosuje się zawsze dla rozdzielenia zdania podrzędnego i nadrzędnego.
Wydaje mi się, że tu mamy taką sytuację.
Comment 23 Staś Małolepszy :stas 2004-10-31 20:50:15 CET
(W odpowiedzi na komentarz #22)

> Przecinek stosuje się zawsze dla rozdzielenia zdania podrzędnego i nadrzędnego.
> Wydaje mi się, że tu mamy taką sytuację.

Przecinki nigdy nie były mją mocną stroną, niemniej wydaje mi się, że tutaj mamy
zdanie przydawkowe, nawet bez czasownika. Przydawki oddzielamy przecinkiem, gdy
są dopowiedzeniowe ("wszedł uczeń, zmęczony i smutny"). tu natomiast to jest coś
bardziej określającego. Tak na wyczucie powiedziałbym, że to jest trochę jak
defining i non-defining clause w angielskim. Dlatego byłbym za wyrzuceniem
przecinka. Ale nie będę blokował lokalizacji z jego powodu :)) 
Comment 24 Hubert Gajewski 2004-10-31 21:21:28 CET
(W odpowiedzi na komentarz #23)

Na tym przykładzie lepiej to widać:

Możesz dowolnie skonfigurować paski nawigacji i zakładek poprzez okienko
"Dostosuj", [które jest] dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na
odpowiednim pasku.

Fraza "które jest" jest tu domyślna, dlatego można było ją pominąć.

Przydała by się opinia jeszcze jednej osoby :-)
Comment 25 Zbigniew Braniecki 2004-11-01 17:14:24 CET
ok. czas sie konczy, a nie widze wiecej uwag. Wprowadzam Wasze poprawki i
wysylam do MF.
Comment 26 Marek Stępień 2004-11-02 17:44:32 CET
Propozycje Staszyny są ok, z paroma zastrzeżeniami:

* "Pasek nawigacji" - u nas to się zowie "Pasek narzędzi nawigacyjnych".
* Zdanie z komentarza comment 22 powinno mieć przecinek (' "Dostosuj", dostępne ')
Comment 27 Marek Stępień 2004-11-03 12:06:20 CET
Ok, to snippety są.

Ktoś rozumie, o co chodzi Kairo z resztą stron w tamtym wątku na npm.l10n? 
Comment 28 Piotr Komoda 2004-11-03 18:18:23 CET
To ja jeszcze tylko przypomne o aktualizacji dokonanej przez Kairo:

1) ---------------------------
Rafael of mozilla.org will do some updates of English snippets in the next 
hours, and Peter of Mozilla Europe will make up some reference pages for the
other pages that will land on ME's systems (probably under the mozilla-world
domain name) by tomorrow (Tuesday) night.

As soon as all those are there, I will tell you exactly what pages you should
translate (the content is that of the last message here) and where you should
send the content to.

We'll need to have all your localized resources (start page / Firefox central
stuff, search engines, bookmarks, localization in CVS) and all problems resolved
in them by Monday, November 8th, 11am PST / 8pm CET, so that we can go over them
and approve your language for a simulaneous 1.0 release.

Rafael will be the one who has to give the final approval, he will write in here
with the details soon. 
------------------------------

2) ---------------------------
OK, Peter's reference pages are there.
So the list of files to translate is the following:

1) Snippets, see my messages before this one
   [send those to mlp-staff@mozilla.org - we'll check them into CVS]

2) Central/About/Get Involved, according to Peter's comments.
   [see below]

And here they are, Peter's guide to what you have to translate for the Mozilla
Europe based Central/About/Get Involved pages:


---
There are three cases:


1) European languages with a presence on mozilla-europe.org (currently de, el,
es, fi, fr, it, no and probably soon pl, cs and sk):

Translate http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/about.html and
http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/central.html. Cut away
any text between

<!-- BEGIN NON-EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->

and

<!-- END NON-EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->


2) European languages with no presence on mozilla-europe.org:

Translate http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/about.html,
http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/central.html and
http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/get-involved.html. Cut
away any text between

<!-- BEGIN NON-EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->

and

<!-- END NON-EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->


3) Non-european languages:

Translate http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/about.html,
http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/central.html and
http://www.mozilla-europe.org/en/products/firefox/start/get-involved.html. Cut
away any text between

<!-- BEGIN EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->

and

<!-- END EUROPEAN LANGUAGE ONLY -->


In all three cases the localizers need to replace the blurbs about
Foo-Translators with a blurb about their own project.

Note that the URLs [in those pages and the snippets] should be the right ones
too, if they have bookmarks pointing to the central.html page they should just
replace en with their official language (not country!) code. Non-European
languages should use www.mozilla-world.org instead of www.mozilla-europe.org.

Pages need to be sent to peterv@propagandism.org, mentioning the language. 
------------------------------
Comment 29 Piotr Komoda 2004-11-03 18:22:31 CET
Zaktualizowane snippety:
http://www.mozilla.org/start-snippets/en/
Comment 30 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 03:37:10 CET
Ok. Cytat:

<sskroeder> we translated the following lot : 10 sniplets - the get-involved,
about and central pages -- and the file title.txt
<gandalf> and thats all?
<sskroeder> yep... 

Wiec to mamy do przetlumaczenia. Kto to wykona?
Comment 31 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 04:24:34 CET
Ktos musi tez przygotowac polski https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=260842
Comment 32 Marek Stępień 2004-11-04 19:21:29 CET
Created attachment 222 [details]
about.html pl-PL
Comment 33 Marek Stępień 2004-11-04 19:21:52 CET
Created attachment 223 [details]
central.html pl-PL
Comment 34 Marek Stępień 2004-11-04 19:23:28 CET
Created attachment 224 [details]
central.html pl-PL, v2
Comment 35 Marek Stępień 2004-11-04 19:38:54 CET
Created attachment 225 [details]
get-involved.html pl-PL
Comment 36 Marek Stępień 2004-11-04 19:40:29 CET
Niech ktoś przejrzy trzy ostatnie załączniki...
Comment 37 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 19:49:30 CET
Ouuch! Prosze, nie publikowac mojego maila w taki sposob! Tylko mi spamu brakuje :)

Zglaszac sie nalezy na forum MozilliPL!
Comment 38 Hubert Gajewski 2004-11-04 22:59:25 CET
Comment on attachment 222 [details]
about.html pl-PL

><LI>pracować wspólnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi społecznościami Mozilli by promować w Europie Mozillę i oprogramowanie na niej oparte;</LI>

Przed "by" musi być przecinek

>tworzenie kodu źródłowego jak i dostarczanie wsparcia finansowego;</LI>

Brakuje przecinka między: "źródłowego jak"

><LI>zwiększać udział przeglądarki Mozilla i produktów na niej opartych poprzez 

Przecinek: "opartych, poprzez". Poza tym jeśli robimy listę numerowaną to
albo:
a) numerujemy cyframi z kropką i zaczynamy zdania z dużej litery i kończymy
punkt kropką
b) piszemy zamiast 1., 2., 3. tak: a), b), c) - zaczynając - jak jest teraz z
małej litery i kończąc na średniku.
Można tak:
To jest lista:
1. Coś na początek.
2. Po drugie coś?am.
Można też tak:
To jest lista:
a) numer jeden;
b) numer dwa;
c) numer trzy.

>grupę lokalizatorów. AviaryPL tworzą
>ochotnicy zainteresowani lokalizacją Firefoksa dla użytkowników polskojęzycznych.</P>

To ostatnie zdanie bym zmienił. Coś tu brakuje... Może tak: 
"AviaryPL tworzą ochotnicy lokalizujący Firefoksa dla użytkowników
polskojęzycznych."
Comment 39 Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 23:02:15 CET
ABOUT:
"rewolucyjną przeglądarką www open source, o której..."
"rewolucyjną przeglądarką WWW o otwartym kodzie (Open Source), o której..."

"Misją projektu Mozilla jest zapewnienie wyboru oraz podtrzymanie innowacji w
Internecie. "
"...jest ochrona wolności wyboru i innowacyjności w Internecie."

"zarówno poprzez tworzenie kodu źródłowego jak i dostarczanie wsparcia finansowego;"
postawiłbym przecinek przed "jak i", mimo że nie jest wymagany.

"zwiększać udział przeglądarki Mozilla i produktów na niej opartych poprzez
oferowanie usług, które mogą być potrzebne do wdrożenia produktów."
"zwiększać popularność przeglądarki Mozilla i produktów na niej opartych poprzez
oferowanie usług ułatwiających zaistnienie Mozilli na rynku."


CENTRUM:
"Nie potrzebujesz już odwiedzać żadnej strony, by korzystać z wyszukiwarek ?
wszystko, czego potrzebujesz jest od razu dostępne w przeglądarce."
"Nie musisz już odwiedzać konkretnej strony, by korzystać z wyszukiwarki ?
wszystko, czego potrzebujesz, jest od razu dostępne w przeglądarce."

"CO więcej,"
"Co więcej,"

"Dzięki Kananałom RSS w Zakładkach możesz od razu przejść do interesującego Cię
artykułu, zaoszczędzając czas."
"Dzięki Kananałom RSS w Zakładkach możesz od razu przejść do interesującego Cię
artykułu, oszczędzając tym samym czas."

"szybciej i wygodniej. Strony www ładują się "
"szybciej i wygodniej. Strony WWW ładują się "

"wybierz "Otwórz odnośnik w nowym panelu", albo po prostu kliknij"
"wybierz "Otwórz odnośnik w nowym panelu" albo po prostu kliknij"

"Projekt Mozilla to organizacja wolnego oprogramowania"
"[WO chyba od wielkich liter, może dodać w nawiasie "Open Source"]"

"Możesz wspomóc nasze prace nad Firefoksem i innymi projektami i dostać w zamian
różne fajne rzeczy"
"Możesz wspomóc nasze prace nad Firefoksem i innymi projektami, i dostać w
zamian różne fajne rzeczy"
[mam duże wątpliwości co do słowa "fajne"]

GET-INVOLVED:
"Zależnie od tego"
"W zależności od tego"

"FRANCJA"
"FRANCE"

"Jeśli masz konto w systemie Paypal, możesz z niego skorzystać i ofiarować
trochę pieniędzy na rzecz Mozilla Europe."
"Jeśli masz konto w systemie PayPal, możesz z niego skorzystać i ofiarować nieco
pieniędzy na rzecz Mozilla Europe."

"Dotychczas wielu studentów wsparło projekt Mozilla, jednocześnie zyskując
doświadczenie."
"Wielu studentów wsparło dotychczas projekt Mozilla, zyskując jednocześnie
doświadczenie."
Comment 40 Hubert Gajewski 2004-11-04 23:54:32 CET
Comment on attachment 224 [details]
central.html pl-PL, v2

Uzupełnienie do komentarza staszyny
http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=268#c39

>dowiesz się o nowych możliwościach programu, o tym jak uzyskać pomoc, o tym jak uczynić Firefoksa jeszcze wygodniejszym i skuteczniejszym, oraz
>o tym, jak najlepiej wykorzystać wszystkie jego możliwości.</P>

Wyrzuciłbym przecinek pomiędzy: "skuteczniejsze, oraz"

><P>Firefox przyspiesza przeszukiwanie Sieci dzięki polu wyszukiwania na pasku narzędzi nawigacyjnych oraz zintegrowanemu z paskiem adresu wyszukiwaniu Google Szczęśliwy Traf?.</P>

W tym kontekście wyraz "Sieci" raczej z małej litery, poza tym powinien być
po nim przecinek

>strony, by korzystać z wyszukiwarek ? wszystko, czego potrzebujesz jest od razu dostępne w przeglądarce.</P>

Brakuje przecinka między: "potrzebujesz jest"

>Wikipedia, Encyklopedia PWN i Szukacz. CO więcej, możesz <A href="http://mycroft.mozdev.org/">pobrać więcej</A> wtyczek dodających obsługę kolejnych wyszukiwarek.</P>

Dwa razy słowo "więcej" To źle brzmi. Poza tym brakuje przecinka.
MOJA PROPOZYCJA:
Mało tego, możesz pobrać więcej wtyczek, dodających obsługę kolejnych
wyszukiwarek.

>przełączać między wieloma otwartymi stronami. Przeglądanie w panelach jest świetnym rozwiązaniem zwłaszcza przy 

Dodałbym przecinek między: "rozwiązaniem zwłaszcza"

><H3>Przyłącz się do nas</H3>
><P>Projekt Mozilla to organizacja wolnego oprogramowania. Istnieje wiele dziedzin, w których użytkownicy mogą nas wspomóc.</P>

>Uczyń Firefoksa jeszcze lepszym dzięki rozszerzeniom
>Nadaj Firefoksowy nowy wygląd dzięki motywom

Proponuje dodać przecinki przed wyrazami "dzięki"

>Możesz wspomóc nasze prace nad Firefoksem i innymi projektami i dostać w zamian różne fajne rzeczy.

Podzielam wątpliwość staszyny. "Fajne" nie jest fajne.
> Wspomóż projekt pieniężnie

lepiej: "Wspomóż projekt finansowo"
Comment 41 Hubert Gajewski 2004-11-05 00:18:53 CET
Comment on attachment 225 [details]
get-involved.html pl-PL

>przedsiębiorstwo lub uczelnię wyższą

MOJA PROPOZYCJA: "szkołę wyższą". Wyraz "uczelnię" używa się raczej
samodzielnie.

>wesprzyj nas pieniężnie

"wesprzyj nas finansowo"

>Możesz ofiarować niewielką sumę pieniężną i zostać członkiem

"Możesz ofiarować niewielką sumę i zostać członkiem".
To, że chodzi o pieniądze wynika z kontekstu

>przeglądarki Mozilla i programów na niej opartych

"przeglądarki Mozilla, i programów na niej opartych"
(przed powtórzonym spójnikiem stawiamy przecinek)


>FRANCJA

To jest dobrze (komentarz do http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=268#c39 ).
W korespondecji międzynarodowej używamy w Polsce polskiej nazwy. Dodatkowo
prawdopodobnie dopuszcza się nazwy krajów po francusku lub po angielsku.
Proponuję jednak nic nie zmieniać.

>Informacja dla uczelni wyższych

Jak wyżej: "szkół wyższych"

>i innymi jednostkami edukacyjnymi związanymi z informatyką,
Przecinek: "i innymi jednostkami edukacyjnymi, związanymi z informatyką,"

>Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, wyślij e-mail do gandalf@firefox.pl

"wyślij e-mail na adres gandalf@..."
"skontaktuj się z nami: gandalf@..."
Comment 42 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:29:45 CET
(W odpowiedzi na komentarz #40)

> >dowiesz się o nowych możliwościach programu, o tym jak uzyskać pomoc, o tym
jak uczynić Firefoksa jeszcze wygodniejszym i skuteczniejszym, oraz
> >o tym, jak najlepiej wykorzystać wszystkie jego możliwości.</P>
> 
> Wyrzuciłbym przecinek pomiędzy: "skuteczniejsze, oraz"

a ja bym nawet dodał jeszcze jeden: "o tym, jak uzyskac pomoc"


> ><P>Firefox przyspiesza przeszukiwanie Sieci dzięki polu wyszukiwania na pasku
narzędzi nawigacyjnych oraz zintegrowanemu z paskiem adresu wyszukiwaniu Google
Szczęśliwy Traf?.</P>
> 
> W tym kontekście wyraz "Sieci" raczej z małej litery, poza tym powinien być
> po nim przecinek

Chyba nie zgodzę się z jedną i drugą uwagą. :)


> >Uczyń Firefoksa jeszcze lepszym dzięki rozszerzeniom
> >Nadaj Firefoksowy nowy wygląd dzięki motywom
> 
> Proponuje dodać przecinki przed wyrazami "dzięki"

nie! :)

reszta w następnym komentarzu.
Comment 43 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 00:31:48 CET
(W odpowiedzi na komentarz #41)

> >Możesz ofiarować niewielką sumę pieniężną i zostać członkiem
> 
> "Możesz ofiarować niewielką sumę i zostać członkiem".
> To, że chodzi o pieniądze wynika z kontekstu

Ja bym zostawił "pieniężną"

> >przeglądarki Mozilla i programów na niej opartych
> 
> "przeglądarki Mozilla, i programów na niej opartych"
> (przed powtórzonym spójnikiem stawiamy przecinek)

gdzie jest ten pierwszy spójnik? ;)

z resztą uwag sie zgadzam, (szkoły wyższe, finansowo). Dzięki za informację o
nazwach państw, nie wiedziałem o tym.
Comment 44 Hubert Gajewski 2004-11-05 00:43:27 CET
(W odpowiedzi na komentarz #43)

> Ja bym zostawił "pieniężną"

OK :)
 
> gdzie jest ten pierwszy spójnik? ;)
 
"Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe i w ten sposób promować
rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla i programów na niej
opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy"

Dwa razy "i".
Comment 45 Hubert Gajewski 2004-11-05 00:53:13 CET
(W odpowiedzi na komentarz #42)

> > Proponuje dodać przecinki przed wyrazami "dzięki"
> 
> nie! :)

Zupełnie jak w http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=268#c22 :)
Może by zapytać na grupie dyskusyjnej? Bo to nas zaczyna prześladować :)
Comment 46 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:00:20 CET
(W odpowiedzi na komentarz #44)

> "Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe i w ten sposób promować
> rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla i programów na niej
> opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy"
> 
> Dwa razy "i".
> 
aa, myślałem, że to jest gdzie indziej... może raczej zastąpić jedno z "i" przez
"oraz"? np.:

"Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe i w ten sposób promować
rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla oraz programów na
niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy"

(W odpowiedzi na komentarz #45)

Niech znów zdecyduje Marek - ja się poddaję :)
Comment 47 Hubert Gajewski 2004-11-05 01:13:47 CET
(W odpowiedzi na komentarz #46)

> aa, myślałem, że to jest gdzie indziej... może raczej zastąpić jedno z "i" przez
> "oraz"? np.:
> 
> "Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe i w ten sposób promować
> rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla oraz programów na
> niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy"

Nawet nie zauważyłem, że tutaj było trzy razy "i". Teraz są dwa :) Ale pomysł
masz dobry. To może pójść dalej:
"Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe, by w ten sposób promować
rozwój, poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla i programów na
niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy"


Comment 48 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:18:09 CET
(W odpowiedzi na komentarz #47)

może:

Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe, by w ten sposób promować
rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla oraz programów na
niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy.

Mi to brzmi już naprawde nieźle :)
Comment 49 Hubert Gajewski 2004-11-05 01:35:50 CET
(W odpowiedzi na komentarz #48)

> Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe, by w ten sposób promować
> rozwój i poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla oraz programów na
> niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy.

Miałem napsisać dokładnie tak (identycznie!), ale zrezygnowałem, bo słowo "oraz"
mocniej oddziela dwie części zdania, co w tym wypadku nie jest dobre. Myślałem
jeszcze o jednym:

"Jeśli chcesz wspomóc finansowo wysiłki Mozilla Europe, by w ten sposób promować
rozwój, poszerzać grono użytkowników przeglądarki Mozilla i programów na
niej opartych, wyślij czek (w euro) na nasz adres pocztowy."
Comment 50 Zbigniew Braniecki 2004-11-05 13:19:27 CET
marcoos|staszyna - moglby ktorys z was uaktualnic zalaczniki?
Comment 51 Zbigniew Braniecki 2004-11-06 16:48:32 CET
panowie? Pliz, pospieszmy sie...
Comment 52 Marek Stępień 2004-11-06 19:58:12 CET
@zwierz:

Słowa "uczelnia" używa się także ze słowem "wyższa". np.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_uczelnie_w_Krakowie

Comment 53 Hubert Gajewski 2004-11-06 20:29:19 CET
(W odpowiedzi na komentarz #52)
> Słowa "uczelnia" używa się także ze słowem "wyższa". np.
> http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_uczelnie_w_Krakowie

Masz rację :) Ja bym poszedł tym tropem:
http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/wykaz/szkw-p.php
ale teraz wersje "szkoły wyższe" | "uczelnie wyższe" | "wyższe uczelnie" są dla
mnie ok.

Comment 54 Marek Stępień 2004-11-07 02:21:22 CET
Created attachment 257 [details]
get-involved.html pl-PL, v2

Poprawiony get-involved, zgodnie z Waszymi prpopzycjami.
Comment 55 Marek Stępień 2004-11-07 02:30:36 CET
Created attachment 258 [details]
central.html pl-PL, v3

co do "fajnych rzeczy". "Cool stuff" to właśnie "fajne rzeczy". AFAIR tak
własnie bylo w oryginale. :)
Comment 56 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:24:54 CET
Created attachment 259 [details]
snippet 1, poprawiony
Comment 57 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:25:15 CET
Created attachment 260 [details]
snippet 2, poprawiony
Comment 58 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:25:29 CET
Created attachment 261 [details]
snippet 3, poprawiony
Comment 59 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:25:47 CET
Created attachment 262 [details]
snippet 4., poprawiony
Comment 60 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:26:02 CET
Created attachment 263 [details]
snippet 5., poprawiony
Comment 61 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:26:14 CET
Created attachment 264 [details]
snippet 6., poprawiony
Comment 62 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:26:28 CET
Created attachment 265 [details]
snippet 7., poprawiony
Comment 63 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:26:41 CET
Created attachment 266 [details]
snippet 8., poprawiony
Comment 64 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:26:57 CET
Created attachment 267 [details]
snippet 9., poprawiony
Comment 65 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:27:11 CET
Created attachment 268 [details]
snippet 10., poprawiony
Comment 66 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:27:54 CET
Created attachment 269 [details]
about.html pl-PL, v2
Comment 67 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:29:38 CET
Created attachment 270 [details]
central.html pl-PL, v3.1

poprawiona podwójna kropka i wyrzucone słowo "fajnych" ("Możesz wspomóc
nasze prace nad Firefoksem i innymi projektami, dostając w zamian różne
rzeczy.")
Comment 68 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:30:13 CET
Created attachment 271 [details]
title.txt pl-PL
Comment 69 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:40:54 CET
status update:

snippety zaktualizowane, zmieniony kod, zmienione urle, w dwóch inna treść. Plus
plik title.txt. To wszystko trzeba wysłać na mlp-staff małpa mozilla kropka org

Dodatkowo okazało się, że skoro będziemy miec włansą mozilla-europe/pl, to nie
jest potrzebna strona get-involved.html - wystarczy /pl/contribute/. Przepraszam
marcoos, że wcześniej tego nie wyłapałem. KaiRo postarał się chyba, żeby to
ukryć w tym swoim poście :) te dwa pliki trzeba wysłać na peterv małpa
propagandism kropka org (ze wzmianką, że to pl-PL).

Mogę zrobić to jutro po południu. Rano przejrzę jeszcze raz, mniej zmęczony, czy
wszystko jest OK, czy linki są w porządku itp.

Ale wysyłajcie nie czekając na mnie, jesli będzie już mało czasu.
Comment 70 Zbigniew Braniecki 2004-11-07 14:32:09 CET
wyslane
Comment 71 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 16:48:51 CET
cholera... zapomniałem o "1.0" - w snippecie 6.i 8. winno być "Witamy w Mozilli
Firefox 1.0". Marcoos mi o tym przypomniał, a ja znów zapomniałem.. Skoro juz
wysłane, to chyba trudno. To chyba nie jest koszmarny błąd.
Przepraszam, po prostu byłem już zmęczony.
Comment 72 Zbigniew Braniecki 2004-12-09 17:23:25 CET
hoah :)
Comment 73 Marek Stępień 2004-12-09 18:42:09 CET
Fau kropka
Comment 74 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:42:02 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 75 Marek Stępień 2005-03-18 19:20:47 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.