Bug 269 - Literówka w słowie "Sieć"
Summary: Literówka w słowie "Sieć"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 92
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-01 09:09 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2004-11-01 09:09:14 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#84
JEST:<strong>ponownie odkryć Śieć</strong>. Poniżej wymienione zostały
najważniejsze możliwości, które nie 
POWINNO BYĆ: <strong>ponownie odkryć Sieć</strong>. Poniżej wymienione zostały
najważniejsze możliwości, które nie
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-01 11:40:15 CET
-> staszyna
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-11-01 13:57:38 CET
dzięki, poprawione u mnie na hdd. Niedługo podeślę nową wersję helpa do testów
(dziś/jutro).
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-11-03 22:59:02 CET
Poprawione, patrz http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=92#c65
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:39:52 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-12 10:39:12 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.