Bug 270 - Kilka błędów w interfejsie Firefoksa
Summary: Kilka błędów w interfejsie Firefoksa
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-02 09:03 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Łatka na installer.inc (2.99 KB, patch)
2004-11-03 11:18 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na migration.dtd (698 bytes, patch)
2004-11-03 11:20 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na customizeToolbar.dtd (900 bytes, patch)
2004-11-03 11:20 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na pageInfo.dtd (761 bytes, patch)
2004-11-03 11:22 CET, Marek Stępień
no flags Details
Poprawki w preferencjach (6.24 KB, patch)
2004-11-03 11:37 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na update.properties (1.25 KB, patch)
2004-11-03 11:39 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na installer.inc poprawiona (3.57 KB, patch)
2004-11-03 17:45 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2004-11-02 09:03:16 CET
To samo - w formie bardziej czytelnej znajduje się na Forum MozilliPL, wątek
"Tłumaczenie Firefoksa"

Wersja 1.0RC1 Gecko/20041027, plik Firefox Setup (1.0rc1, pl-PL).exe
====================================================================

INSTALATOR:

Okno "Folderu programu" - (chyba "Folder programu", chociaż osobiście wolałbym
"Katalog instalacyjny"?).

Poniżej powtórzenie "Folderu programu"
W informacji brakuje przecinka => Folder, w którym zostanie zainstalowany Firefox.

Okno "Wybór składników"
W polu "Opis" opis Narzędzia do zgłaszania awarii należałoby zacząć "Narzędzie
do raportowania..." (opis zaczyna się małą literą, urwany).

Okno "Wybierz skróty"
Może lepiej byłoby "Utwórz skróty", gdyż każemy programowi utworzyć
nieistniejące jeszcze skróty w różnych miejscach.
Informacja "Tworzenie ikon programu" - Zmieniłbym na "Tworzenie skrótów i ikon
programu".

Okno "Podsumowanie" ma tytuł "Wybór składników"
Proponowałbym przeformułować informację "Instalator posiada..." na "Instalator
zebrał wystarczającą ilość informacji żeby zainstalować program Firefox."
Dotychczasowe sformułowanie nie jest całkiem złe, tylko nie podobają mi się:
1. "posiadanie"
2. rymowanka - "informacji do instalacji"

Okno "Instalowanie" - jest tam mowa o aplikacji.
Może jestem w błędzie, ale słowo "aplikacja" kojarzy mi się z sztuczną
microsoftową nowomową (podobnie jak foldery, Mój komputer, Moje dokumenty i inne
moje). Osobiście wolę określenie "program". Co mówią oficjalne wytyczne?

Okno "Zakończenie instalacji"
Opcja "Uruchom program Mozilla Fiefox ... teraz" - to "teraz" bym usunął
(anglicyzm).

Okno "Menedżer Importu" - import nie zasługuje na pisanie wielką literą.
"Importuj ustawienia i dane z" - to "z" jest chyba niepotrzebne, chyba że dodamy
np. "...z innych programów."


PROGRAM

Okno "Dostosuj pasek narzędziowy"
Literówka w ostatnim słowie informacji => narzędziowe

Menu "Historia", lista "Wyświetl":
1. Strzałka znajduje się za blisko, zlewa się z literką l.
2. Opcja "Według liczby wizyt(N)" - trzeba usunąć to (N).

Okno "Menedżer zakładek"
Menu "Edycja"
Pokazuje się pozycja "Ponów(R)"

Menu "Narzędzia"

"Czytaj pocztę (0 nowych wiadomości)" - może lepiej "Sprawdź pocztę ..." albo
"Pokaż pocztę ..."? - program nie może za nas przeczytać poczty.

Okno "Pokaż informacje o stronie"
Zakładka "Media" - nagłówek kolumny "Alternatywny tekst" - powinno być "Tekst
alternatywny"


OPCJE

"Prywatność"
"Informacje na temat odwiedzanych stron i czynności, które zostały wykonane, są
przechowywane w poniższych kategoriach" - należy dodać przecinek, jak podano,
ALE: kategoria nie służy do przechowywania informacji, a tym bardziej czynności.
Dlatego proponowałbym to przeformułować (wzgl. usunąć całkowicie). Np.: "W
poniższych kategoriach pogrupowano ustawienia określające zachowanie programu w
stosunku do informacji o odwiedzanych stronach, czynnościach wykonanych przez
użytkownika i innych prywatnych danych.", albo coś podobnego, krótszego.

Okno "Zmień hasło główne"
Informacja: "Hasło główne ...", zdanie drugie: "...uruchomieniu programu
Firefox, gdy spróbuje on ..." (zamiast kiedy).
Niespójność między opisem przycisku i tytułem okna.

Ciasteczka
Informacja: "Ciasteczka to małe fragmenty informacji..." - może lepiej "...małe
ilości (albo porcje - pasuje do ciasteczka jako takiego) danych..."

Przeglądanie

Okno "Witryny mogące otwierać wyskakujące okienka"
Informacje "Możesz zdecydować ...", zdanie drugie: "Podaj ... zezwolić, i
kliknij Zezwól" (dodać przecinek zamykający zdanie wtrącone, przed i).
Okno "Witryny mogące instalować oprogramowanie" - jak wyżej.
Okno "Zaawansowane ustawienia" opcja "Włącz obsługę języka JavaScript": poz. 3 -
"Blokować lub podmieniać..." - podmieniać jest słowem potocznym, niezbyt
poprawnym; proponowałbym: "...zmieniać menu kontekstowe".

Ustawienia zaawansowane

Okno Firefox-Aktualizacja
Okno Błędy
Informacja - "Firefox nie mógł sprawdzić, ... następujących komponentów ..." -
Zdanie to zakończone jest kropką. W takim razie należałoby napisać "poniższych
komponentów", gdyż słowo "następujące" sugeruje wyliczenie i należałoby postawić
dwukropek.

Certyfikaty
Menedżer certyfikatów
Informacja: "Kliknij poniżej, aby zarządzać ... ośrodków certyfikujących, za
pomocą Menedżera certyfikatów." - dodany przecinek; bez niego zdanie sugeruje,
że to wymienione ośrodki certyfikujące certyfikują za pomocą Menedżera!RÓŻNE

Przy zamykaniu okna z kilkoma panelami otrzymujemy pytanie: "Zamierzasz zamknąć
2 otwartych paneli." - może sformułować to tak, jak w Mozilli Suite, aby uniknąć
problemu z odmianami? Albo po prostu napisać kilka linijek kodu do odmieniania?


Wersja z pliku firefox-1.0rc1.pl-PL.linux-i686.installer.tar.gz
=============================================

INSTALATOR

Okno Witamy
Informacja: "Zaleca się zamknięcie wszystkich instacji programu Mozilla ....
Naciśnij Dalej, aby kontynuować instalację... - na dole jest jednak przycisk
Naprzód!

Okno Rodzaj instalacji
Informacja "Wybierz preferowany ... naciśnij Dalej... - jak wyżej.

Okno Rodzaj instalacji
Wybierz opcje instalacji - jak dla Windows, Wybór składników (patrz wyżej).

Okno Podsumowanie - patrz wyżej, jak dla Windows.

Okno Menedżer importu - Importuj ustawienia i dane z - patrz wyżej, jak dla Windows.

Okno O Mozilli Firefox - Obcięty ostatni wiersz (wpis Gecko itd.)
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-03 11:18:54 CET
Created attachment 211 [details]
Łatka na installer.inc

Łatka na installer.inc

Wprowadza wszystkie zmiany zaproponowane tutaj, a dotyczące Instalatora, z
wyjątkiem problemu Dalej/Naprzód pod Linuksem, którego nie mamy jak
rozwiązać.

Teksty w instalatorze o naciskaniu przycisku "Dalej" są wspólne dla Windows i
Linuksa, natomiast same nazwy tych przycisków brane są z lokalizacji systemu
(w lokalizacji polskiej biblioteki GTK jest "Naprzód", na co nie mamy żadnego
wpływu).
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-03 11:20:17 CET
Created attachment 212 [details]
Łatka na migration.dtd

Menedżer Importu -> Menedżer importu
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-03 11:20:44 CET
Created attachment 213 [details]
Łatka na customizeToolbar.dtd

Narzedzia -> Narzędzia
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-03 11:22:55 CET
Created attachment 214 [details]
Łatka na pageInfo.dtd

Alternatywny tekst -> Tekst alternatywny
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-03 11:24:42 CET
Ad PROGRAM

- (N) zostało już poprawione w innym bugu
- Na tą strzałkę nic nie poradzimy
- Tego Ponów(R) nie mogę zlokalizować. HELPWANTED
- Co do "Czytaj pocztę" - w oryginale jest "Read Mail"...

Comment 6 Marek Stępień 2004-11-03 11:37:33 CET
Created attachment 215 [details]
Poprawki w preferencjach
Comment 7 Marek Stępień 2004-11-03 11:39:10 CET
Created attachment 216 [details]
Łatka na update.properties

Poprawka w aktualizatorze. (następujące->poniższe).

Na przyszłość proszę rozdzielić tego rodzaju zgłoszenie błędu na
mniejsze części (np. osobny bug na preferencje, osobny na customizeToolbard
itd.)
Comment 8 Wojciech Kapusta 2004-11-03 16:57:12 CET
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> PROGRAM
> 
> - Na tą strzałkę (w historii) nic nie poradzimy
A może dodać pusty znak po ostatniej literce?

> - Tego Ponów(R) nie mogę zlokalizować. HELPWANTED
Na przykład, jeśli przeciągniemy zakładkę do innego katalogu, to następnie w
"Edycji" otrzymamy pozycje:
- Cofnij przeciąganie zakładkę (trzeba to również poprawić - "przeciąganie
zakładki")
- Ponów(R)
Ponów przeciąganie zakładki jest OK

> - Co do "Czytaj pocztę" - w oryginale jest "Read Mail"...
Zgoda, ale specyfika języka angielskiego, a co za tym idzie i myślenie osób
angielskojęzycznych, są inne. Proponowałbym się nie oglądać na oryginał, tylko
wpisać określenie logiczne z naszego punktu widzenia.


Comment 9 Wojciech Kapusta 2004-11-03 17:38:52 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
Przy przeglądaniu http://bugs.firefox.pl/attachment.cgi?id=211&action=view
znalzłem jeszcze jeden błąd:

Jeżeli połączenie internetowe, którego używasz wymaga serwera Proxy należy
wprowadzić jego nazwę oraz numer portu

Trzeba dodać przecinki po "używasz" - zakończenie zdania wtrąconego, i po Proxy
- jako zakończenie zdania podrzędnego:
Jeżeli połączenie internetowe, którego używasz, wymaga serwera Proxy, należy
wprowadzić jego nazwę oraz numer portu
Comment 10 Wojciech Kapusta 2004-11-03 17:40:26 CET
(W odpowiedzi na komentarz #7)
> Created an attachment (id=216)
 
> Na przyszłość proszę rozdzielić tego rodzaju zgłoszenie błędu na
> mniejsze części
Będę się starał, choć może to nie być łatwe.
Comment 11 Marek Stępień 2004-11-03 17:42:29 CET
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> > - Tego Ponów(R) nie mogę zlokalizować. HELPWANTED
> Na przykład, jeśli przeciągniemy zakładkę do innego katalogu, to następnie w
> "Edycji" otrzymamy pozycje:
> - Cofnij przeciąganie zakładkę (trzeba to również poprawić - "przeciąganie
> zakładki")
> - Ponów(R)
> Ponów przeciąganie zakładki jest OK

Nie, chodzi o to, że nie mogę tego zlokalizować w kodzie. W samym programie to
oczywiście widzę.

Comment 12 Marek Stępień 2004-11-03 17:45:03 CET
Created attachment 217 [details]
Łatka na installer.inc poprawiona

Poprawione dodatkowo "którego używasz,".
Comment 13 Marek Stępień 2004-11-04 21:29:12 CET
Poprawione w Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2. Prawie wszystkie uwagi wzięto pod uwagę. :)

Dzięki, Wojtku!
Comment 14 Marek Stępień 2004-11-04 21:49:31 CET
Aha, sprawa Ponów(R) jest nadal otwarta...
Comment 15 Marek Stępień 2004-11-07 01:48:36 CET
Problem z "Ponów(R)" został wydzielony jako bug 291.

Wszystkie pozostałe problemy z tegu buga zostały rozwiązane poprzez ten checkin:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573

fixed.
Comment 16 Marek Stępień 2005-03-18 18:43:08 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 17 Hubert Gajewski 2009-01-01 07:51:27 CET
(In reply to comment #0)

> INSTALATOR:

Verified, installer.inc został usunięty.

> PROGRAM
> 
> Okno "Dostosuj pasek narzędziowy"
> Literówka w ostatnim słowie informacji => narzędziowe

Verified.
 
> Menu "Historia", lista "Wyświetl":
> 1. Strzałka znajduje się za blisko, zlewa się z literką l.
> 2. Opcja "Według liczby wizyt(N)" - trzeba usunąć to (N).

Verified.

> Okno "Menedżer zakładek"
> Menu "Edycja"
> Pokazuje się pozycja "Ponów(R)"

Verified. Już nie ma menu Edycja.

> Menu "Narzędzia"
> 
> "Czytaj pocztę (0 nowych wiadomości)" - może lepiej "Sprawdź pocztę ..." albo
> "Pokaż pocztę ..."? - program nie może za nas przeczytać poczty.

Verified. Tego już nie ma.

> Okno "Pokaż informacje o stronie"
> Zakładka "Media" - nagłówek kolumny "Alternatywny tekst" - powinno być "Tekst
> alternatywny"

Verified.

> OPCJE
> 
> "Prywatność"
> "Informacje na temat odwiedzanych stron i czynności, które zostały wykonane, są
> przechowywane w poniższych kategoriach" - należy dodać przecinek, jak podano,
> ALE: kategoria nie służy do przechowywania informacji, a tym bardziej czynności.
> Dlatego proponowałbym to przeformułować (wzgl. usunąć całkowicie). Np.: "W
> poniższych kategoriach pogrupowano ustawienia określające zachowanie programu w
> stosunku do informacji o odwiedzanych stronach, czynnościach wykonanych przez
> użytkownika i innych prywatnych danych.", albo coś podobnego, krótszego.

Verified, tego już niema.

> Okno "Zmień hasło główne"
> Informacja: "Hasło główne ...", zdanie drugie: "...uruchomieniu programu
> Firefox, gdy spróbuje on ..." (zamiast kiedy).
> Niespójność między opisem przycisku i tytułem okna.

Verified, tego już nie ma, ale przy okazji zgłosiłem buga 2192.
 
> Ciasteczka
> Informacja: "Ciasteczka to małe fragmenty informacji..." - może lepiej "...małe
> ilości (albo porcje - pasuje do ciasteczka jako takiego) danych..."

Verified, tego już nie ma.

> Przeglądanie
> 
> Okno "Witryny mogące otwierać wyskakujące okienka"
> Informacje "Możesz zdecydować ...", zdanie drugie: "Podaj ... zezwolić, i
> kliknij Zezwól" (dodać przecinek zamykający zdanie wtrącone, przed i).

Verified.

> Okno "Witryny mogące instalować oprogramowanie" - jak wyżej.

Verified.

> Okno "Zaawansowane ustawienia" opcja "Włącz obsługę języka JavaScript": poz. 3 -
> "Blokować lub podmieniać..." - podmieniać jest słowem potocznym, niezbyt
> poprawnym; proponowałbym: "...zmieniać menu kontekstowe".

Verified.

> Ustawienia zaawansowane
> 
> Okno Firefox-Aktualizacja
> Okno Błędy
> Informacja - "Firefox nie mógł sprawdzić, ... następujących komponentów ..." -
> Zdanie to zakończone jest kropką. W takim razie należałoby napisać "poniższych
> komponentów", gdyż słowo "następujące" sugeruje wyliczenie i należałoby postawić
> dwukropek.

Verified, tego już nie ma.

> Certyfikaty
> Menedżer certyfikatów
> Informacja: "Kliknij poniżej, aby zarządzać ... ośrodków certyfikujących, za
> pomocą Menedżera certyfikatów." - dodany przecinek; bez niego zdanie sugeruje,
> że to wymienione ośrodki certyfikujące certyfikują za pomocą Menedżera!

Verified, tego już nie ma.

> RÓŻNE
> 
> Przy zamykaniu okna z kilkoma panelami otrzymujemy pytanie: "Zamierzasz zamknąć
> 2 otwartych paneli." - może sformułować to tak, jak w Mozilli Suite, aby uniknąć
> problemu z odmianami? Albo po prostu napisać kilka linijek kodu do odmieniania?

Verified, to zostało całkiem zmienione.

> Wersja z pliku firefox-1.0rc1.pl-PL.linux-i686.installer.tar.gz
> =============================================
> 
> INSTALATOR
> 
> Okno Witamy
> Informacja: "Zaleca się zamknięcie wszystkich instacji programu Mozilla ....
> Naciśnij Dalej, aby kontynuować instalację... - na dole jest jednak przycisk
> Naprzód!
> 
> Okno Rodzaj instalacji
> Informacja "Wybierz preferowany ... naciśnij Dalej... - jak wyżej.
> 
> Okno Rodzaj instalacji
> Wybierz opcje instalacji - jak dla Windows, Wybór składników (patrz wyżej).
> 
> Okno Podsumowanie - patrz wyżej, jak dla Windows.
> 
> Okno Menedżer importu - Importuj ustawienia i dane z - patrz wyżej, jak dla Windows.
> 
> Okno O Mozilli Firefox - Obcięty ostatni wiersz (wpis Gecko itd.)

Verified, to jest całkiem zmienione, installer.inc wyleciał.

VERIFIED FIXED.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.