Bug 273 - Okno pobierania plików - otwórz za pomocą - inna (aplikacja)
Summary: Okno pobierania plików - otwórz za pomocą - inna (aplikacja)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://akson.sgh.waw.pl/~sm31682/silv...
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-03 00:15 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
"Inna..." -> "Inna aplikacja..." (797 bytes, patch)
2004-11-03 11:01 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-03 00:15:39 CET
Kliknijcie na przykład tu: http://akson.sgh.waw.pl/~sm31682/silvarerum/pats_1939.mp3

Pojawia się okno pobierania, w rozwijanym menu "otwórz za pomocą" jest pozycja
"Inna". jak się domyślam, chodzi o aplikację, więc może napisać "Inna
aplikacja"? albo "Inny program".
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-03 11:01:25 CET
Created attachment 210 [details]
"Inna..." -> "Inna aplikacja..."

Łatka na plik
mozilla/toolkit/locales/pl-PL/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-03 11:02:06 CET
Jestem za poprawieniem tego przed RC 2.
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 21:29:36 CET
Poprawione w Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:35:40 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:19:35 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.