Bug 276 - uwagi dotyczące tłumaczenia instalatora
Summary: uwagi dotyczące tłumaczenia instalatora
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 261 279 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-03 23:35 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
patch (punkt 1. i 3.) (1.68 KB, patch)
2004-11-05 03:56 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Pełny patch dla installer.inc (2.12 KB, patch)
2004-11-05 10:48 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-03 23:35:09 CET
1. "za chwilę zostanie zainstalowany Mozilla Firefox"
Fx jest męski, Mozilla żeńska itd. Proponuje "zainstalowany program Mozilla Firefox"

2. Zaleca się zamknięcie wszystkich instancji programu....
PROPOZYCJA: Zaleca się zamknięcie wszystkich okien programu...
instancja to takie brzydkie słowo...

3. Na kolejnej stronie, z umową licencyjną - s/następującą/poniższą

4. na przedostatniej stronie tekst "Instalator posiada wystarczającą ilość
informacji do zainstalowania programu Firefox" słowo firefox wchodzi na logo.
Może tak: "Instalator posiada wystarczającą ilość informacji by rozpocząć
instalację"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:38:29 CET
brak patcha. Zdejmuje z dependency do RC2.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 03:56:33 CET
Created attachment 234 [details]
patch (punkt 1. i 3.)

Ewentualny patch wprowadzający zmiany z punktów 1 i 3. Przywracam blokowanie
tlumaczenia rc2 (bug 260)
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-05 10:47:24 CET
*** Bug 261 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-05 10:48:09 CET
Created attachment 238 [details]
Pełny patch dla installer.inc

Wprowadza także dodatkowe zmiany ("strony web", "witamy...").
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-05 10:49:27 CET
...ale nie wprowadza punktu 2 i 4 tego buga. Jakby co. :)
Comment 6 Marek Stępień 2004-11-05 22:01:45 CET
*** Bug 279 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 7 Marek Stępień 2004-11-07 01:43:49 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 18:42:21 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:00:33 CET
Verified, tego pliku już nie ma.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.