Bug 277 - uwagi dotyczące okna preferencji
Summary: uwagi dotyczące okna preferencji
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-03 23:47 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Łatka wprowadzająca zmiany proponowane przez Staszynę (5.30 KB, patch)
2004-11-04 21:41 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka wprowadzająca zmiany proponowane przez Staszynę (5.80 KB, patch)
2004-11-05 10:33 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-03 23:47:43 CET
1. Prywatność > Hasła:
zmienić "dzięki temu" na "dzięki czemu"
wyrzucić słowo "późniejsze"

2. Prywatność > Ciasteczka > Pokaż ciasteczka:
"które witryny zawsze mogą lub nigdy nie mogą"
wyrzucić zawsze i nigdy

3. Prywatność > pamięć podręczna
s/obejrzane/odwiedzone

4. Przeglądanie > Wyjatki:
"które strony mogą (lub nie mogą) ładować obrazków"
wyrzucić nawiasy (ich zawartość zostawić).

5. Przeglądanie > Zaawansowane (JavaScript)
trzeba zrobić albo:
"pozwól skryptom: zmieniać, uaktywniać, blokować..."
albo:
"pozwól skryptom na wykonywanie następujących czynności: zmiana, uaktywnienie,
blokowanie..."

5a. btw. "Uaktywniac okna, przenosząc ja na wierzch" - może bez przecinka?

6. Zaawansowane > Przeglądanie w panelach:
"Wymuś, by odnośniki otwierające nowe okna otwierały je:
- w panelu/oknie, na którym znajduje się dany odnośnik
- w nowym panelu"
WINNO BYĆ
"Wymuś, by odnośniki otwierające nowe okna otwierały się:
- w panelu/oknie, w którym znajduje się dany odnośnik
- w nowym panelu"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:38:48 CET
brak patcha. zdejmuje z dependency do RC2
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-04 18:35:22 CET
Nie chcę robić bałaganu, dlatego wolałbym patch do tego buga przygotować po
włączeniu odpowiednich patchy z bug 270...
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 21:41:39 CET
Created attachment 227 [details]
Łatka wprowadzająca zmiany proponowane przez Staszynę

Poprawia też rusycyzmy w rodzaju "Zaawansowane ustawienia" na "Ustawienia
zaawansowane" i parę drobiazgów, które rzuciły mi się w oczy.

Patch wprowadza zmiany w plikach:

pref-advanced.dtd
pref-advancedscripts.dtd
pref-privacy.dtd
prefutilities.properties
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-04 22:13:01 CET
Patch gotowy do wrzucenia do cvsa.
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-05 10:33:06 CET
Created attachment 235 [details]
Łatka wprowadzająca zmiany proponowane przez Staszynę

Poprawiona łatka (katalogi)
Comment 6 Marek Stępień 2004-11-05 22:00:01 CET
Bug 289 podchodzi to tego problemu od własciwej strony.

WONTFIX.
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 18:40:09 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.