Bug 278 - Okno akceptacji certyfikatu
Summary: Okno akceptacji certyfikatu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: https://dziekanat.sgh.waw.pl/index.php3
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-03 23:56 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Łatka na newserver.dtd w pippki (808 bytes, patch)
2004-11-04 18:28 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na ten cholerny przecinek (newserver.properties) (1.10 KB, patch)
2004-11-04 21:33 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na newserver.dtd w pippki (916 bytes, patch)
2004-11-05 10:35 CET, Marek Stępień
no flags Details
Łatka na newserver.properties (1.21 KB, patch)
2004-11-05 10:35 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-03 23:56:59 CET
Wejdźcie na https://dziekanat.sgh.waw.pl/index.php3

Zbędny jest przecinek w zdaniu "Czy zaakceptować certyfikat identyfikujący
witrynę..."

Trzeci radio button wygląda dziwnie. Choć nie mam pomysłu na przeredagowanie. 
"Nie akceptuj tego certyfikatu (zalecane). Zaleca się przerwanie połączenia z tą
witryną" - brzmi równie niedobrze.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:39:06 CET
Brak patcha zdejmuje z dependency do RC2
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:39:27 CET
err. jak mowie, ze zdejmuje, to zdejmuje...
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-04 18:28:47 CET
Created attachment 221 [details]
Łatka na newserver.dtd w pippki

Patch zmienia to na:
"Odrzuć ten certyfikat i przerwij połączenie z tą witryną (zalecane)"
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-04 18:30:10 CET
Patch jest. Jeśli byłaby taka możliwość, to dobrze byłoby to mieć w 1.0 RC 2.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 20:49:59 CET
a sprawa przecinka?
Comment 6 Marek Stępień 2004-11-04 21:33:03 CET
Created attachment 226 [details]
Łatka na ten cholerny przecinek (newserver.properties)
Comment 7 Marek Stępień 2004-11-05 10:35:03 CET
Created attachment 236 [details]
Łatka na newserver.dtd w pippki

Łatka na newserver.dtd w pippki - poprawione ścieżki.
Comment 8 Marek Stępień 2004-11-05 10:35:38 CET
Created attachment 237 [details]
Łatka na newserver.properties

Analogicznie, dla .properties
Comment 9 Marek Stępień 2004-11-07 01:43:56 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 10 Marek Stępień 2005-03-18 18:36:32 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.