Bug 2781 - Aktualizacja składu zespołu AMO
Summary: Aktualizacja składu zespołu AMO
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: www.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Hubert Gajewski
QA Contact: www-aviary-pl
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2009-12-05 06:06 CET by Wojciech Szczęsny
Modified: 2009-12-05 11:58 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Szczęsny 2009-12-05 06:06:52 CET
Na wiki Aviary został zaktualizowany skład zespołu lokalizacyjnego AMO
http://wiki.aviary.pl/Mozilla:AMO

Informacje o nowym kierowniku i tłumaczu należy też zaktualizować w odpowiednich miejscach na bugzilla.mozilla.org i stronie www.aviary.pl.

Prośba to aktualnego kierownika lokalizacji AMO, by sprawdził na wiki Aviary skład zespołu przed podaniem go dalej.
Comment 1 Hubert Gajewski 2009-12-05 08:10:54 CET
Nie wiem co trzeba na bugzilla.mozilla.org zaktualizować...

www.aviary.pl i wiki.mozilla.org/L10n:Teams:pl zaktualizowane.
Comment 2 Wojciech Szczęsny 2009-12-05 08:32:54 CET
(w odpowiedzi na komentarz #1)
> Nie wiem co trzeba na bugzilla.mozilla.org zaktualizować...

Ups, chodziło mi oczywiście o Mozillowe wiki, nie Mozillową bugzillę :)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-12-05 09:02:59 CET
Zatem fixed.
Comment 4 Leszek Życzkowski 2009-12-05 10:41:22 CET
(w odpowiedzi na komentarz #1)
> Nie wiem co trzeba na bugzilla.mozilla.org zaktualizować...
> 
> www.aviary.pl i wiki.mozilla.org/L10n:Teams:pl zaktualizowane.

Trochę nie tak. Wojtek miał być od QA językowego. Takie były ustalenia i po nich wyraziłem zgodę na przejęcie kierownictwa. Czy ja o czymś nie wiem?
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-12-05 11:58:36 CET
(w odpowiedzi na komentarz #4) 
> Trochę nie tak. Wojtek miał być od QA językowego. Takie były ustalenia i po
> nich wyraziłem zgodę na przejęcie kierownictwa. Czy ja o czymś nie wiem?

Musicie to wyjaśnić między sobą. Ja zaktualizowałem dane w oparciu o Matriksa.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.