Bug 2783 - Znaleźć kierownika lokalizacji MDN
Summary: Znaleźć kierownika lokalizacji MDN
Status: IN_PROGRESS
Alias: None
Product: Inne
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Joanna Mazgaj
QA Contact: inne
URL: https://developer.mozilla.org/pl
Depends on:
Blocks: 2644 3107 4247 4002
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2009-12-06 11:46 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2012-04-18 11:42 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2009-12-06 11:46:52 CET
Od 16 listopada wolne jest stanowisko kierownika MDC. Chętni do jego objęcia - niech dopiszą się w tym bugu.

Najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące: zgłosić/zebrać wszystkie znane bugi utrudniające lokalizację.

Czekam do 6 stycznia 2010.

Jeśli nie znajdę nikogo, kto byłby w stanie to pociągnąć, spróbuję znaleźć kogoś poza zespołem. Jeśli i to się nie powiedzie - zamykamy projekt.
Comment 1 Hubert Gajewski 2010-03-15 11:23:53 CET
Projekt ogłoszenia. Czekam na uwagi 7 dni.

<h4>Kierownika lokalizacji Mozilla Developer Center</h4>
<p>Oferujemy:</p>
<ul>
	<li>uczestniczenie w polskiej lokalizacji oprogramowania</li>
	<li>zdobycie cennego doświadczenia w branży IT</li>
	<li>ciekawe wyzwania związane z rozwijaniem projektu <a href="https://developer.mozilla.org/Pl">Mozilla Developer Center</a></li>
</ul>
<p>Wymagamy:</p>
<ul>
	<li>umiejętności kierowania zespołem</li>
	<li>inicjatywy</li>
	<li>samodzielności</li>
	<li>dobrej znajomości języka angielskiego</li>
	<li>dobrej znajomości języka polskiego</li>
	<li>umiejętności pracy w grupie</li>
	<li>poświęcenia kilku godzin w tygodniu</li>
</ul>
<p>Mile widziane:</p>
<ul>
	<li>doświadczenie w zarządzaniu projektami</li>
	<li>doświadczenie w lokalizacji oprogramowania</li>
	<li>znajomość systemów śledzenia błędów (Bugzilla)</li>
	<li>znajomość jednego z języków programowania</li>
</ul>
<p>Zakres obowiązków:</p>
<ul>
	<li>stworzenie planu lokalizacji polskiej wersji <span title="Mozilla Developer Center">MDC</span></li>
	<li>zbudowanie zespołu tłumaczy i jakości oraz późniejsze motywowanie go</li>
	<li>współpraca z Mozillą w sprawie jak najlepszego przystosowania <span title="Mozilla Developer Center">MDC</span> do lokalizacji (zgłaszanie uwag, sugerowanie zmian itp.)</li>
	<li>aktualizowanie strony wiki projektu</li>
	<li>raportowanie bieżącego stanu projektu</li>
</ul>


Ten zakres obowiązków przydałoby się dopisać do pozostałych stanowisk, bo często ludzie zastanawiają się czym się u nas różni sp. ds. jakości od testera. Ale to sprawa na osobny bug.
Comment 2 Hubert Gajewski 2010-03-15 11:28:15 CET
(w odpowiedzi na komentarz #1)
>     <li>współpraca z Mozillą w sprawie jak najlepszego przystosowania <span

"w sprawie" -> "w zakresie"

(zapomniałem sobie o poprawić)
Comment 3 Hubert Gajewski 2010-03-19 11:35:21 CET
Dodałbym jeszcze do zakresu obowiązków:

    <li>tłumaczenie kluczowych artykułów</li>

To po to by - nawet jak wszystko inne się wali - artykuły takie jak "Firefox 3.6 for developers" były zawsze przetłumaczone.
Comment 4 Hubert Gajewski 2010-03-23 10:31:33 CET
Nie było uwag - ogłoszenie opublikowane.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:02 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:26:56 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)
Comment 7 Hubert Gajewski 2010-08-07 08:45:35 CEST
Przypisuję do Joanny.

Na polskim MDC jest już informacja, że się tym nie zajmujemy, więc zmieniam ważność błędu.
Comment 8 Hubert Gajewski 2012-02-06 13:18:18 CET
Teraz to już MDN.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.