Bug 279 - W instalatorze Windows uciety pierwszy tekst
Summary: W instalatorze Windows uciety pierwszy tekst
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 276
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://student.uci.agh.edu.pl/~bpiec/...
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 02:51 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (942 bytes, patch)
2004-11-05 00:59 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2004-11-04 02:51:14 CET
W instalatorze Windows Firefoksa 1.0RC1 pierwszy tekst (Witamy w Mozilli
Firefox) jest za dlugi i przelamany, zas drugiej linii nie widac. W efekcie
widzimy tylko napis "Witamy w".

Nie mam w tej chwili screenshota niestety :(
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-04 18:32:55 CET
Trzeba to skrócić, tylko nie mam pomysłu jak...

Tekst ten siedzi w /mozilla/browser/locales/pl-PL/installer/installer.inc.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 20:48:59 CET
może po prostu "Witamy w Mozilla Firefox"? :/
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-05 00:59:26 CET
Created attachment 228 [details]
Patch

Patch zmienia ten tekst na: "Mozilla Firefox - Witamy!"
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-05 10:50:20 CET
Comment on attachment 228 [details]
Patch

Patch jest nieaktualny.
Bug 276 ma lepszy patch.
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-05 22:01:44 CET
Nie całkiem duplikat, ale 276 powinien poprawić i ten problem.

*** This bug has been marked as a duplicate of 276 ***
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 18:42:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:01:36 CET
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.