Bug 28 - Marcoosa nie ma na Jabberze
Summary: Marcoosa nie ma na Jabberze
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-28 19:32 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-28 19:32:01 CET
Description:
Marcoosa od wielu dni nie ma na Jabberze, co znaczaco utrudnia komunikacje.

Steps to Reproduce:
1) Wejdz na Jabbera
2) Zobacz, ze Marcoos jest offline

Actual result:
Marcoos jest offline

Expected result:
Marcoos jest on-line i ochoczo pomaga rozwiazywac problemy.
Comment 1 Marek Stępień 2004-02-28 20:20:55 CET
WONTFIX? :D

Comment 2 Marek Stępień 2004-02-28 20:32:01 CET
A w ogóle to od rana wiszę na Jabberze...

WFM
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-03-17 16:34:17 CET
reopening. Problem znowu wystepuje w tym samym wymiarze.
Comment 4 Marek Stępień 2004-03-17 22:40:08 CET
WONTFIX do niedzieli późnym wieczorem. :)
Comment 5 Marek Stępień 2004-05-05 21:30:28 CEST
Resolved INSANE.

:P

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.