Bug 284 - opisy zdjec
Summary: opisy zdjec
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-04 12:30 CET by Piotr W
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr W 2004-11-04 12:30:54 CET
Firefox nie wyswietla informacji wpiasanej za pomoca alt (opisy do zdjec)
Inne przegladarki opisy pokazuja poprawnie...
Pozdrawiam
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-04 17:40:49 CET
Alt do tego nie służy. Teksty w alt to teksty ALTernatywne, wyświetlane zamiast
obrazków.

Do wyświetlania "podpowiedzi" (tooltips) służy parametr title.

Invalid. A nawet, gdyby nie, to i tak nie w naszej kompetencji.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 19:01:53 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.