Bug 285 - [LITERÓWKA] Dodawanie nowego profilu
Summary: [LITERÓWKA] Dodawanie nowego profilu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 22:34 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
łatka (1.67 KB, patch)
2004-11-05 01:49 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
łatka z poprawną ścieżką (1.80 KB, patch)
2004-11-05 01:59 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 22:34:18 CET
JEST:
Na przykład, możesz chceć

WINNO BYC:
Na przykład, możesz chcieć
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-05 00:48:53 CET
Zrobisz patcha?
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:49:00 CET
Created attachment 229 [details]
łatka

łaka na plik
toolkit/locales/pl-PL/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
Moja pierwsza w życiu. Hurej! ;)
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 01:59:39 CET
Created attachment 230 [details]
łatka z poprawną ścieżką

Poprawione ścieżki do pliku
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-07 01:44:03 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:41:53 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.