Bug 286 - Nazwa folderu Nagłówki aktualności obcięta w nowym profilu
Summary: Nazwa folderu Nagłówki aktualności obcięta w nowym profilu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-04 22:35 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
nagłówki aktualności -> aktualności (1.99 KB, patch)
2004-11-05 03:36 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 22:35:33 CET
W moim profilu jest OK, ale w nowoutworzonym nazwa folderu "Nagłówki
aktualności" na pasku zakładek (quicklinks) jest obcięta: "Nagłówki
aktualno...". Strasznie to bez sensu, bo trzy kropki to tyle samo co "ści" (choć
są nieco węższe).

Może po prostu: "Aktualności"? Krótsze imo lepsze, bo nie zajmuje użytkownikowi
miejsca na pasku zakładek.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 03:36:50 CET
Created attachment 232 [details]
nagłówki aktualności -> aktualności

Ewentualny patch, zmieniający "Nagłówki aktualności" na "Aktualności".
Czekam na opinie ;)
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-07 01:44:11 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:40:46 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.