Bug 288 - [Pomoc]: dostrzeżone błędy i propozycje zmian
Summary: [Pomoc]: dostrzeżone błędy i propozycje zmian
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-05 20:24 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (58.64 KB, patch)
2004-11-06 02:49 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
łatka opisująca zmianę screenshots (2.02 KB, patch)
2004-11-06 16:13 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
uaktualnione screenshoty, o których mowa w w/w łatce (258.36 KB, application/x-tar)
2004-11-06 16:15 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2004-11-05 20:24:59 CET
Sprawdzam jeszcze raz cały HELP. Na wersję FF 1.0 już chyba za późno, ale
najwyżej pójdzie do następnej. Zaraz umieszczę pierwsze uwagi.
Comment 1 Hubert Gajewski 2004-11-05 20:32:28 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/cookies.xhtml


1. Szyk wyrazów:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/cookies.xhtml#169
"Aby uzyskać więcej informacji na temat danego ciasteczka, należy zaznaczyć je."
"Aby uzyskać więcej informacji na temat danego ciasteczka, należy je zaznaczyć."

2. Przecinek przed powtórzonym spójnikiem:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/cookies.xhtml#192
"Kolumna Status zawiera informację o tym, czy ciasteczka są akceptowane czy
blokowane."
"Kolumna Status zawiera informację o tym, czy ciasteczka są akceptowane, czy
blokowane."

3. Przecinki (jednego brak, jeden zbędny):
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/cookies.xhtml#192
"Następnie należy nacisnąć przycisk Blokuj aby nie przyjmować ciasteczek
pochodzących z tej witryny, lub Zezwól aby je akceptować."
"Następnie należy nacisnąć przycisk Blokuj, aby nie przyjmować ciasteczek
pochodzących z tej witryny lub przycisk Zezwól aby je akceptować."


Comment 2 Hubert Gajewski 2004-11-05 20:34:30 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)

> "Następnie należy nacisnąć przycisk Blokuj, aby nie przyjmować ciasteczek
> pochodzących z tej witryny lub przycisk Zezwól aby je akceptować."

Poprawka (brak jeszcze jednego przecinka):
"Następnie należy nacisnąć przycisk Blokuj, aby nie przyjmować ciasteczek
pochodzących z tej witryny lub przycisk Zezwól, aby je akceptować."


Comment 3 Hubert Gajewski 2004-11-05 20:52:52 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/customization.xhtml

1. Przecinek przed "ani":
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/customization.xhtml
"Nie powodują one jednak zmiany działania ani utraty ustawień programu."
"Nie powodują one jednak zmiany działania, ani utraty ustawień programu."
Comment 4 Hubert Gajewski 2004-11-05 21:23:33 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml

1. Zbędna spacja i znak zapytania
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#25
"Korzystanie z  Menedżera pobierania plików?"
"Korzystanie z Menedżera pobierania plików"

2. Zbędna spacja
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#33
"Pozwala w wygodny sposób  uniknąć bałaganu wielu otwartych okienek pobierania
plików, dając jednocześnie dostęp do statystyk pobierania."
"Pozwala w wygodny sposób uniknąć bałaganu wielu otwartych okienek pobierania
plików, dając jednocześnie dostęp do statystyk pobierania."

3. Zbędny znak zapytania
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#43
"Korzystanie z Menedżera pobierania plików?"
"Korzystanie z Menedżera pobierania plików"

4. Przecinek przed "znajdujący się"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#50
"Istnieje możliwość wstrzymania pobierania plików - w tym celu należy nacisnąć
odnośnik Wstrzymaj znajdujący się pod paskiem postępu pobierania."
"Istnieje możliwość wstrzymania pobierania plików - w tym celu należy nacisnąć
odnośnik Wstrzymaj, znajdujący się pod paskiem postępu pobierania."

5. Przecinek przed "po"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#50
"Opcja ta może okazać się przydatna na przykład w sytuacji, gdy użytkownik chce
rozpocząć pobieranie niewielkiego pliku po rozpoczęciu pobierania większego pliku."
"Opcja ta może okazać się przydatna na przykład w sytuacji, gdy użytkownik chce
rozpocząć pobieranie niewielkiego pliku, po rozpoczęciu pobierania większego pliku."

6. Przecinek przed "po prawej"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#53
"Jeśli po rozpoczęciu pobierania użytkownik rozmyśli się, może przerwać
pobieranie naciskając odnośnik Anuluj po prawej stronie wpisu pobierania."
"Jeśli po rozpoczęciu pobierania użytkownik rozmyśli się, może przerwać
pobieranie naciskając odnośnik Anuluj, po prawej stronie wpisu pobierania."

7. Literówka diaktryczna w "naciśnięcie"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#56
"Naciśniecie go spowoduje otwarcie katalogu, w którym zapisany został pobrany plik."
"Naciśnięcie go spowoduje otwarcie katalogu, w którym zapisany został pobrany plik."

8. Przecinek przed "po prawej"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#59
"Aby usunąć informacje o konkretnym pobieraniu, należy nacisnąć odnośnik Usuń po
prawej stronie wybranego wpisu."
"Aby usunąć informacje o konkretnym pobieraniu, należy nacisnąć odnośnik Usuń,
po prawej stronie wybranego wpisu."

9. Przecinek przed "należy"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#70
"By przejrzeć opcje Menedżera pobierania plików należy otworzyć panel Pobieranie"
"By przejrzeć opcje Menedżera pobierania plików, należy otworzyć panel Pobieranie"

10. Literówka diaktryczna w "różnych"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/download_manager.xhtml#70
"Więcej informacji na temat róznych opcji można znaleźć"
"Więcej informacji na temat różnych opcji można znaleźć"
Comment 6 Hubert Gajewski 2004-11-05 21:55:51 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/firefox_welcome.xhtml?raw=1

1. Przecinek przed "lub"
"W celu uzyskania informacji o przeglądarce Firefox należy
z ramki po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę, lub temat"
"W celu uzyskania informacji o przeglądarce Firefox należy
z ramki po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę lub temat"

2. Może "strona" zamiast "odnośnik" (cztery przypadki użycia tego tekstu)
"(odnośnik w języku angielskim)"
"(strona w języku angielskim)"
Comment 7 Hubert Gajewski 2004-11-05 22:16:30 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml

1. Brak przecinka przed "jakie"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#83
"oferuje takie same możliwości jakie są dostępne w Internet Explorerze"
"oferuje takie same możliwości, jakie są dostępne w Internet Explorerze"

2. Przecinek przed "nie powielając"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#91
"panelu, który posiada całą funkcjonalność nowego okna przeglądarki nie
powielając jego wad."
"panelu, który posiada całą funkcjonalność nowego okna przeglądarki, nie
powielając jego wad."

3. Pisownia NIE
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#98
"nachalnymi i nie zamawianymi reklamami, które w postaci wyskakujących okien"
"nachalnymi i niezamawianymi reklamami, które w postaci wyskakujących okien"

4. Literówka diaktryczna "wyłączyć"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#109
"Użytkownik może wyłączyc pobieranie obrazków"
"Użytkownik może wyłączyć pobieranie obrazków"

5. "zmniejszenia" > "zmniejszenie"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/forieusers.xhtml#109
"Dzięki temu możliwe jest zmniejszenia czasu ładowania stron internetowych"
"Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie czasu ładowania stron internetowych"
Comment 8 Hubert Gajewski 2004-11-05 23:00:32 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml

CZĘŚĆ 1

1. Przecinek przed "opartej na"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#31
"Adres komputera w sieci komputerowej opartej na"
"Adres komputera w sieci komputerowej, opartej na"

2. Szyk wyrazów w zdaniu + 2 przecinki
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#34
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#35
"mogą adres IP mieć przyznany na stałe, lub mogą go uzyskiwać dynamicznie przy
każdym połączeniu z siecią"
"mogą mieć adres IP przyznany na stałe lub mogą go uzyskiwać dynamicznie, przy
każdym połączeniu z siecią"

3. Wtrącenie - przecinki (ewentualnie myślniki)
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#40
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#41
"Dodatkowo, szósta wersja IP w porównaniu z czwartą eliminuje jej wady"

4. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#136
"przy użyciu klucza prywatnego powiązanego z kluczem publicznym"
"przy użyciu klucza prywatnego, powiązanego z kluczem publicznym"
"Dodatkowo, szósta wersja IP, w porównaniu z czwartą, eliminuje jej wady"

5. Dwa przecinki, zamiast jednego (wtrącenie)
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#142
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#143
"każdego połączenia ze stroną, z której pochodzi dane
ciasteczko przeglądarka wysyła ten plik serwerowi."
"każdego połączenia ze stroną, z której pochodzi dane
ciasteczko, przeglądarka wysyła ten plik serwerowi."

6. Literówka w "specjalny"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#163
"Specjaly typ zakładki, który zachowuje się jak folder zawierający odnośniki"
"Specjalny typ zakładki, który zachowuje się jak folder zawierający odnośniki"

7. Dodałbym przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#165
"utworzyć klikając na ikonie w pasku statusu i wybierając format źródła."
"utworzyć, klikając na ikonie w pasku statusu i wybierając format źródła."

8. Szyk wyrazów + przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#169
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#170
"Amerykańskie
rządowe standardy opracowane w celu wprowadzania do użytku modułów"
"Amerykańskie standardy rządowe, opracowane w celu wprowadzania do użytku modułów"

9. Propozycja zastąpnienia słowa "rozszyfrowywać"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#172
"szyfrować i rozszyfrowywać informacje lub wykonywać inne czynności"
"szyfrować i odszyfrowywać informacje lub wykonywać inne czynności"

10. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#179
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#180
"menedżera certyfikatów do zabezpieczania klucza głównego (i/lub kluczy
prywatnych) przechowywanych w urządzeniu"
"menedżera certyfikatów do zabezpieczania klucza głównego (i/lub kluczy
prywatnych), przechowywanych w urządzeniu"

11. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#184
"poświadcza swoją tożsamość na stronie WWW przy użyciu swojego"
"poświadcza swoją tożsamość na stronie WWW, przy użyciu swojego"

12. Literówka diaktryczna
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#214
"poczta elektroniczną"
"poczta elektroniczna"

13. Niepotrzebny przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#218
"internetowe takie jak Jabber, ICQ, czy Gadu-Gadu"
"internetowe takie jak Jabber, ICQ czy Gadu-Gadu"

14. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#228
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#229
"Język składający się ze znaczników (ang. tags)
stosowany do pisania stron WWW."
"Język składający się ze znaczników (ang. tags),
stosowany do pisania stron WWW."

15. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#230
"Standard HTML definiuje znaczniki odpowiedzialne za definiowanie"
"Standard HTML definiuje znaczniki, odpowiedzialne za definiowanie"

15. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#234
"Generalized Markup Language) służącego do ujednolicania struktury i"
"Generalized Markup Language), służącego do ujednolicania struktury i"

16. Niepotrzebna odmiana lub niepotrzebne słowo "języka"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#258
"definiowane za pomocą języka SGML-a."
"definiowane za pomocą języka SGML." albo "definiowane za pomocą SGML-a."

17. Niepotrzebny przecinek przed "i"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#269
"Niekompatybilności te stają się jednak z czasem coraz mniejsze, i"
"Niekompatybilności te stają się jednak z czasem coraz mniejsze i"

18. Skrót myślowy
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#273
"dostosować go do języka XML. W wyniku powstał język"
"dostosować go do języka XML. W wyniku czego powstał język" albo "dostosować go
do języka XML. W wyniku tego powstał język"
Comment 9 Hubert Gajewski 2004-11-05 23:33:12 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml

CZĘŚĆ 2.

1. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#293
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#294
"Stworzony przez firmę
Netscape zorientowany obiektowo skryptowy język programowania,"
"Stworzony przez firmę
Netscape, zorientowany obiektowo skryptowy język programowania,"

2. Zbędny przecinek przed "czy"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#296
"niektóre elementy stron WWW, jak pokazywanie przycisków, czy"
"niektóre elementy stron WWW, jak pokazywanie przycisków czy"

3. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#312
"programowalnych arkuszy stylów specjalnie zaprojektowanych dla XML-a"
"programowalnych arkuszy stylów, specjalnie zaprojektowanych dla XML-a"

4. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#317
"poprawności składniowej a dopiero później ew. wyświetlenie/wykonanie"
"poprawności składniowej, a dopiero później ew. wyświetlenie/wykonanie"

5. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#330
"XML jest jednak czymś znacznie więcej niż HTML gdyż umożliwia"
"XML jest jednak czymś znacznie więcej niż HTML, gdyż umożliwia"

6. Propozycja użycia "odszyfrowanie" + przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#378
"kryptograficznymi (szyfrowanie, rozszyfrowywanie) przy użyciu standardu"
"kryptograficznymi (szyfrowanie, odszyfrowanie), przy użyciu standardu"

7. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#392
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#393
"Zbiór kopii odwiedzonych w
przeszłości stron WWW umieszczony na dysku twardym komputera"
"Zbiór kopii odwiedzonych w
przeszłości stron WWW, umieszczony na dysku twardym komputera"

8. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#396
"przeglądarka może otworzyć je z dysku twardego zamiast pobierania"
"przeglądarka może otworzyć je z dysku twardego, zamiast pobierania"

9. Przecinek (?)
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#406
"Pole tekstowe (i powiązane z nim przyciski) umieszczone w okolicach góry okna"
"Pole tekstowe (i powiązane z nim przyciski), umieszczone w okolicach góry okna"

10. Przecinek przed "za pomocą którego"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#430
"nich jest połączeniem kontrolnym za pomocą którego przesyłane są np."
"nich jest połączeniem kontrolnym, za pomocą którego przesyłane są np."

11. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#434
"jakim jest trybie używa innych portów do komunikacji:"
"jakim jest trybie, używa innych portów do komunikacji:"

12. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#436
"Jeżeli FTP pracuje w trybie aktywnym korzysta z portów nr 20 do"
"Jeżeli FTP pracuje w trybie aktywnym, korzysta z portów nr 20 do"

13. Przecinek (drugi raz "w") i przecinek przed "a"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#474
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#475
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#476
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#477
"Program lub usługa pośrednicząca w
komunikacji pomiędzy serwerem, a klientem, w celu skrócenia czasu oczekiwania na
wykonanie żądanej czynności"

14. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#507
"używany w sieci Internet posiadający unikalny adres URL i mogący"
"używany w sieci Internet, posiadający unikalny adres URL i mogący"

15. Zbędny przecinek przed "lub"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#525
"certyfikatu, osobistego numeru identyfikującego (numeru PIN), lub innej"
"certyfikatu, osobistego numeru identyfikującego (numeru PIN) lub innej"

16. Zbędny przecinek przed "lub'
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#560
"narzędzi, lub wybierając nazwę zakładki (z reguły taka sama, jak tytuł"
"narzędzi lub wybierając nazwę zakładki (z reguły taka sama, jak tytuł"

17. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/glossary.xhtml#565
"do innych stron, który jest przetwarzany przez specjalne programy w celu"
"do innych stron, który jest przetwarzany przez specjalne programy, w celu"
Comment 10 Hubert Gajewski 2004-11-05 23:36:32 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/help.dtd

Chyba dwa wyrazy się skleiły:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/help.dtd#21
"Pokażlub ukryj sidebar Pomocy"
"Pokaż lub ukryj sidebar Pomocy"
Comment 11 Hubert Gajewski 2004-11-06 00:08:46 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml

1. Została angielska wersja:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml#77
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml#78
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml#79

2. Czytaj pocztę tylko w Windows?
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml#228
"Uruchamia domyślny program pocztowy, w którym można przeczytać swoją pocztę
elektroniczną.
(Polecenie dostępne tylko w systemie MS Windows)"
i kilka kolejnych linii.
Bug oryginalnej wersji? Bo mi to polecenie w linukowej wersji działa - odpala mi
się Thunderbird

3. Przecinek, który wydaje mi się niepotrzebny
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/menu_reference.xhtml#237
"użytkownik może kontrolować przebieg pobierania - wstrzymać je, lub anulować."
"użytkownik może kontrolować przebieg pobierania - wstrzymać je lub anulować."
Comment 12 Hubert Gajewski 2004-11-06 00:09:39 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml

Średnik?
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml#44
"Podwójne kliknięcie na pasku paneli;"
Ten średnik na końcu jest celowo czy przez pomyłkę?
Comment 13 Hubert Gajewski 2004-11-06 00:18:31 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/popup.xhtml

1. Brakuje mi tu przecinka :)
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/popup.xhtml#35
"Przeglądarka Firefox pozwala kontrolować oba rodzaje wyskakujących okien
poprzez panel Przeglądanie znajdujący się w oknie opcji programu."
"Przeglądarka Firefox pozwala kontrolować oba rodzaje wyskakujących okien
poprzez panel Przeglądanie, znajdujący się w oknie opcji programu."

2. Literówka
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/popup.xhtml#39
"Kliknięcie zarówna na pasku jaki i na ikonie spowoduje wyświetlenie się"
"Kliknięcie zarówna na pasku jak i na ikonie spowoduje wyświetlenie się"

3. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/popup.xhtml#48
"Aby umożliwić wybranej witrynie wyświetlanie wyskakujących okien podczas gdy
wszystkie inne będą blokowane"
"Aby umożliwić wybranej witrynie wyświetlanie wyskakujących okien, podczas gdy
wszystkie inne będą blokowane"
Comment 14 Hubert Gajewski 2004-11-06 00:46:26 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml

CZĘŚĆ 1.

1. Przecinek przed "gdy"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#54
"W przypadku gdy otwartych jest więcej paneli"
"W przypadku, gdy otwartych jest więcej paneli"

2. Literówka w "uzyskać"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#154
"Informacje te można uzyskac od administratora sieci."
"Informacje te można uzyskać od administratora sieci."

3. Sekcja, sekcje
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#174
"Za pomocą przycisków Wyczyść w sekcjach można usunąć informacje z
poszczególnych sekcji."
To zdanie mi się nie klei. Nie mam pomysłu. Brakuje tu jakiegoś słowa\

4. Literówka w "ciasteczek"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#208
"By otworzyć Menedżer ciesteczek"
"By otworzyć Menedżer ciasteczek"
Comment 15 Hubert Gajewski 2004-11-06 01:26:09 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml

CZĘŚĆ 2.

1. Niepotrzebne "w"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#290
"Pozwala skryptom na przemieszczanie okien względem innych okien w przeglądarki"
"Pozwala skryptom na przemieszczanie okien względem innych okien przeglądarki"

2. Literówka w "przycisnąć"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#316
"Aby wyświetlić zawartość wybranego katalogu, należy przycnąć przycisk"
"Aby wyświetlić zawartość wybranego katalogu, należy przycisnąć przycisk"

3. Proponuję przecinek przed "zamiast"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#324
"Przykładowo dla plików muzycznych można wybrać odtwarzanie zamiast wyświetlania
pytań dot. zapisywania na dysku."
"Przykładowo dla plików muzycznych można wybrać odtwarzanie, zamiast
wyświetlania pytań dot. zapisywania na dysku."

4. Literówka w "wtyczki"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#340
"Panel Pobieranie pozwala również skonfigurować wtryczki przeglądarki"
"Panel Pobieranie pozwala również skonfigurować wtyczki przeglądarki"

5. Jak wyżej
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#345
"W razie potrzeby wyłączoną wtryczkę można ponownie uaktywnić."
"W razie potrzeby wyłączoną wtyczkę można ponownie uaktywnić."

6. Słowo "odnośnik"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#357
"odnośnik w języku angielskim"
"witryna w języku angielskim" albo "strona w języku angielskim"

7. Literówka w "zmniejszenie" + dodanie wyrazu + zmiana wyrażenia
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#362
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#363
"Zaznaczenie opcji powoduje automatyczne zmiejszenie obrazków, które nie
mieszczą się w oknie przeglądarki, co pozwala na zobaczenie ich w całości."
"Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne zmniejszenie obrazków, które nie
mieszczą się w oknie przeglądarki, co pozwala zobaczyć je w całości."

8. Literówka w "otwartym"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#377
"ostatnio otwartm panelu lub oknie"
"ostatnio otwartym panelu lub oknie"

9. Tutaj dałbym przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/prefs.xhtml#406
"Możliwe jest automatyczne sprawdzanie czy dostępna jest"
"Możliwe jest automatyczne sprawdzanie, czy dostępna jest"
Comment 16 Hubert Gajewski 2004-11-06 01:45:24 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml

1. Złe miejsce na przecinek (zmieniony sens zdania)
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#40
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#41
"Każdy odnośnik na stronie można otworzyć w nowym panelu. W czasie, gdy nowa
strona ładuje się użytkownik, może przejrzeć bieżącą stronę."
"Każdy odnośnik na stronie można otworzyć w nowym panelu. W czasie, gdy nowa
strona ładuje się, użytkownik może przejrzeć bieżącą stronę."

2. Zaczęcie w środku zdania z dużej litery mi się nie bardzo podoba + usunąłbym
przecinek przed pierwszym "lub" i dodał przed drugim "i"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#56
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#57
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#58
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#59
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#60
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#61
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#62
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml#63
"kliknąć odnośnik środkowym klawiszem myszy (w większości myszy z rolkami rolka
działa także jako przycisk), lub przeciągnąć odnośnik w obręb paska paneli (Gdy
otwarta jest tylko jedna strona pasek paneli może być niewidoczny. Opcje
opowiadające za widoczność paska paneli opisano we fragmencie Ustawienia
dotyczące paneli.), lub
przeciągnąć odnośnik na nazwę otwartego już panelu, lub
kliknąć prawym klawiszem myszy nacisnąć klawisz &accelKey; i kliknąć odnośnik i
z menu kontekstowego wybrać: Otwórz odnośnik w nowym panelu."
--
"kliknąć odnośnik środkowym klawiszem myszy (w większości myszy z rolkami rolka
działa także jako przycisk) lub przeciągnąć odnośnik w obręb paska paneli (gdy
otwarta jest tylko jedna strona pasek paneli może być niewidoczny; opcje
opowiadające za widoczność paska paneli opisano we fragmencie Ustawienia
dotyczące paneli.), lub
przeciągnąć odnośnik na nazwę otwartego już panelu, lub
kliknąć prawym klawiszem myszy nacisnąć klawisz &accelKey; i kliknąć odnośnik, i
z menu kontekstowego wybrać: Otwórz odnośnik w nowym panelu."
Comment 17 Hubert Gajewski 2004-11-06 02:10:26 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml

1. Propozycja:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#178
"wyniki wyszukiwania do wystąpień o dokładnie takiej samej wielkości liter co
szukany tekst."
"wyniki wyszukiwania do wystąpień o dokładnie takiej samej wielkości liter jak
szukany tekst." albo "wyniki wyszukiwania do wystąpień o dokładnie tej samej
wielkości liter co szukany tekst."

2. Literówka "WWW"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#227
"Strona WW, tylko HTML"
"Strona WWW, tylko HTML"

3. Przecinek przed "aby"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#241
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#242
"Nacisnąć prawy klawisz myszy (w systemie Mac OS, nacisnąć klawisz Ctrl i
klawisz myszy) aby wyświetlić menu kontekstowe."
"Nacisnąć prawy klawisz myszy (w systemie Mac OS, nacisnąć klawisz Ctrl i
klawisz myszy), aby wyświetlić menu kontekstowe."

4. Przecinek
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#250
"Zapisane na dysku strony można przeglądać nie będąc podłączonym do Internetu."
"Zapisane na dysku strony można przeglądać, nie będąc podłączonym do Internetu."

5. Nie "odnośnik"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/using_firebird.xhtml#438
"odnośnik w języku angielskim"
"witryna w języku angielskim" lub "strona w języku angielskim"
Comment 18 Hubert Gajewski 2004-11-06 02:20:12 CET
Dotyczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/welcome.xhtml

1. Dodałbym przecinek przed "znajdujący":
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/welcome.xhtml#56
"która jest wyświetlana w oknie Pomocy, należy nacisnąć przycisk Drukuj
znajdujący się w prawym górnym rogu tego okna."
"która jest wyświetlana w oknie Pomocy, należy nacisnąć przycisk Drukuj,
znajdujący się w prawym górnym rogu tego okna."

2. Literówka "trzymając" + przecinek przed "a następnie"
http://lxr.mozilla.org/l10n-aviarybranch/source/browser/locales/pl-PL/chrome/help/welcome.xhtml#60
"lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu na stronie i trzymająć wciśnięty
przycisk przeciągnąć mysz tak, by zaznaczyć fragment, który ma zostać
wydrukowany a następnie nacisnąć przycisk Drukuj."
"lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu na stronie i trzymając wciśnięty
przycisk przeciągnąć mysz tak, by zaznaczyć fragment, który ma zostać
wydrukowany, a następnie nacisnąć przycisk Drukuj."


UFFFFFFFF! Skończyłem.
Comment 19 Staś Małolepszy :stas 2004-11-06 02:49:54 CET
Created attachment 248 [details]
Patch

Swietnie! Wielkie dzięki. Łatka wprowadza większość w/w uwag + kilka
jeszcze moich. Miałem problem z plikem firefox_welcome.xhtml - miał makowe
znaki końca linii. Zmieniłem na windowsowe. Marcoos - zajrzyj do tego patcha
i oceń, czy to jest poprawne teraz.

Jeszcze raz podziękowania dla Huberta.
Comment 20 Marek Stępień 2004-11-06 03:02:49 CET
Patch wygląda na dobry.

Oby tylko nie pokłócił się z patchem z buga 260. :)
Comment 21 Marek Stępień 2004-11-06 03:08:46 CET
ccing gandalf

Gandalf: wazne: ten patch jest osobny od trzeciego zestawu, bo jest duzy. Bardzo 
duzy. A nie chcielibysmy, zeby zostal odrzucony patch "zestaw 3" z buga 260, bo
to jest najwazniejsza czesc poprawek.

Dlatego osobno nalezy wrzucic: najpierw attachment 249 [details], a potem attachment 248 [details].


Comment 22 Staś Małolepszy :stas 2004-11-06 03:15:49 CET
Gandalf - oprócz poprawek w tekstach (attachment 248 [details]) są też nowsze screenshoty
(http://bugs.firefox.pl/show_bug.cgi?id=92#c70). Gdyby dałoby się także ja
wrzucić do 1.0, help byłby kompletny.
Comment 23 Zbigniew Braniecki 2004-11-06 04:10:28 CET
Tak jak pisalem wczesniej. Musze miec jeden, zestawiony patch. Tylko tak moge to
pchac do 1.0.
Prosze Marcoosa o przygotowanie mi takiego patcha + osobno pliki binarne
(obrazki). Wszystko co nie bedzie znajdowalo sie w tym patchu, nie wejdzie do 1.0.

przykro mi, ale jest naprawde zbyt duzo pracy aby walczyc o wiecej approval dla
pl-PL.
Jutro biore z bug 260 to co tam znajde i daje do CVSa... 
Comment 24 Marek Stępień 2004-11-06 15:09:13 CET
To nie jest fixed, dopóki patch nie wejdzie do cvs.
Comment 25 Staś Małolepszy :stas 2004-11-06 16:13:58 CET
Created attachment 251 [details]
łatka opisująca zmianę screenshots
Comment 26 Staś Małolepszy :stas 2004-11-06 16:15:15 CET
Created attachment 252 [details]
uaktualnione screenshoty, o których mowa w w/w łatce

Marcoos: wrzucisz to do bug 260?
Comment 27 Marek Stępień 2004-11-06 16:22:34 CET
Ok, łatka jest w porządku.

Patch dołączono do załącznika attachment 253 [details] w błędzie bug 260.
Comment 28 Marek Stępień 2004-11-07 01:44:23 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 29 Marek Stępień 2005-03-18 18:39:00 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 30 Hubert Gajewski 2005-11-19 15:01:42 CET
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.