Bug 289 - Zaawansowane opcje JavaScript - lepsza propozycja zmiany niż w błędzie 277
Summary: Zaawansowane opcje JavaScript - lepsza propozycja zmiany niż w błędzie 277
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-05 21:25 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Stara wersja (8.07 KB, image/png)
2004-11-05 21:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Nowa wersja (10.63 KB, image/png)
2004-11-05 21:26 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Wersja angielska (10.65 KB, image/png)
2004-11-05 21:27 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
łatka (1.96 KB, patch)
2004-11-05 21:52 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 21:25:43 CET
w błedzie bug 277, punkt 5. zaproponowałem zmianę opisu okna zaawansowanych
opcji js na "Pozwól skryptom:". Wprowadziłem to u siebie, i wygląda na to, że
ten tekst odpowiada za szerokość tego okna.

Zostawiamy, czy wracamy do poprzedniej wersji?

(screenshots follow)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 21:26:08 CET
Created attachment 242 [details]
Stara wersja
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 21:26:35 CET
Created attachment 243 [details]
Nowa wersja
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2004-11-05 21:27:15 CET
Created attachment 244 [details]
Wersja angielska

Jak widać, w wersji en-US też jest nieco za wąsko.
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-05 21:29:46 CET
Poprawiamy. Tylko szybko. :)
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-05 21:52:44 CET
Created attachment 246 [details]
łatka
Comment 6 Marek Stępień 2004-11-07 01:44:30 CET
Poprawione przez https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573#c9.

Fixed.
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 18:43:57 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:08:54 CET
Verified. Teraz to wygląda inaczej (OK)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.