Bug 2896 (kompozer0.8) - KompoZer 0.8 [tracking bug]
Summary: KompoZer 0.8 [tracking bug]
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: kompozer0.8
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on: 397 398 401 402 403 405 445 491 574 575 582 588 2756 2895 2898 2901 2902 2904 2907 2909 2922 2923 2924 2925 2926 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2997 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3017 3020 3021 3022 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2010-02-24 13:20 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-10-19 16:23 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2010-02-24 13:20:17 CET
To jest tracking bug dla bugów dot. KompoZera (w tym bugi zgłoszone do Nvu)
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2014-10-19 12:07:51 CEST
Ani NVU ani KompoZer nie są dalej rozwijane, więc WONTFIX.
Comment 2 Hubert Gajewski 2014-10-19 16:23:48 CEST
-> Verified (masowa weryfikacja zwontfixowanych bugów dot. KompoZera)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.